Nya styrelseledamöter i EFL:s styrelse

Två nya styrelseledamöter har blivit invalda till EFL:s styrelse. Jörg Himmelmann, fram till nyligen Director of Global Training på Daimler AG, och Anne Säfström Lanner, VP Global HR på Hansa Biopharma.

EFL:s nya styrelseledamöter Jörg Himmelmann, fram till nyligen Director of Global Training på Daimler AG, och Anne Säfström Lanner, VP Global HR på Hansa Biopharma

På Ekonomihögskolans fakultetsstyrelsemöte valdes styrelseledamöter till de två vakanta platserna i EFL:s styrelse. De två ledamöter som valdes in är Jörg Himmelmann och Anne Säfström Lanner.

Anne Säfström Lanner är VP Global HR på Hansa Biopharma efter att tidigare ha haft HR-ansvaret på ESS och CellaVision. Med denna bakgrund har Anne Säfström Lanner en gedigen förståelse för marknadens behov av kompetensutveckling, inte minst för den typ av forskningsbaserade företag som utgör en viktig och växande del av det skånska innovationssystemet. Dessa företag är naturligtvis en viktig del av de nätverk EFL vill vara en del av. Anne Säfström Lanner har en examen i personalvetenskap vid Lund universitet. 

Jörg Himmelmann var tills nyligen Director of Global Training på Daimler AG. Han har tidigare bland annat varit VD för Mercedes-Benz in Danmark och Sverige. Med denna bakgrund har Jörg Himmelmann en gedigen förståelse för marknadens behov av kompetensutveckling såväl på EFL:s hemmamarknad som på den globala marknaden. Jörg Himmelmann känner väl till EFL som leverantör av kompetensutveckling. Han känner också väl till Ekonomihögskolan, där han är aktiv som medlem av International Advisory Board, och som tidigare medlem i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté. 

Läs mer om EFL:s styrelse och ledning