EFL Logo

Styrelse och ledning

Styrelse

Jörg Himmelmann, Stein Kleppestø, Anne Säfström Lanner, Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson, Henrik Lundgren

Stein Kleppestø (styrelseordförande)
Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Anne Säfström Lanner (vice styrelseordförande)
VP Global HR, Hansa Biopharma
Jesper Falkheimer
Professor, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
Jörg Himmelmann 

Charlotta Johnsson
Institutionen för reglerteknik, Lunds Tekniska Högskola
Henrik Lundgren
VD EFL 

 


Ledning, affärsutveckling och administration

Henrik Lundgren, Linda Olsson, Stina Sandsdal Nilsson, Malena Carlström, Andreas Olsson

Henrik Lundgren
VD
Andreas Olsson
Sälj- och affärsutveckling
Stina Sandsdal Nilsson
Sälj- och affärsutveckling
Malena Carlström
Marknadsföring
Linda Olsson
Ekonomi