Programstart för EFL Affärsstyrning

Kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsplanering och ekonomisk analys startade upp på måndagskvällen med några deltagare på säkert socialiseringsavstånd på plats och några medverkande via digital länk. Under en kväll i veckan under hösten kommer deltagarna att utveckla sin förmåga att ta den ekonomiska pulsen på verksamheter.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Med sammankomster en kväll i veckan under 20 veckor kommer deltagarna på EFL Affärsstyrning att sammanstråla för att utveckla sina färdigheter i affärsstyrning. Kursen EFL Affärsstyrning bygger på blocken strategi, verksamhetsplanering och ekonomisk analys. Deltagarna kommer även under resans gång att arbeta med ett affärsstyrningsrelaterat projekt kopplat till sina egna verksamheter.

– EFL Affärsstyrning är en utmärkt kurs på såväl djup och bredd för den som vill bli duktig på att effektivt kunna göra ekonomiska analyser och fatta väl underbyggda beslut, berättar Andreas Olsson, försäljningschef på EFL. Kursdeltagarna representerar såväl ekonomifunktionen som exekutiva och styrelsefunktionen. För dig som i din roll behöver vi bli duktig på att kunna ta den ekonomiska pulsen på verksamheter kan jag inte tänka mig en bättre investering.

Läs mer om EFL Affärsstyrning

EFL Affärsstyrning

Att kunna göra bra finansiella analyser, förstå samband och genom dessa kunskaper styra sin verksamhet blir allt mer betydelsefullt för att skapa fördelar i dagens hårda konkurrens. EFL Affärsstyrning ger dig nya verktyg, perspektiv och infallsvinklar för att bli bättre såväl strategiskt som operativt.

Läs mer om EFL Affärsstyrning

Tidigare deltagare tycker

EFL_mats_persson_EFL_Affarsstyrning_360x150px_grey

”EFL Affärsstyrning uppfyllde de mål som jag hade satt och föreläsarna utmanade mig och mitt sätt att tänka. Nyckeltal och beräkningsmodeller, typ Dupontmodellen har gett mig bra verktyg för uppföljning. Systematiken, tankesättet gör mig säkrare i mitt dagliga arbete.”

Mats Persson
Domkyrkokamrerare,
Svenska Kyrkan