Styrelsealumniträff 

Det blev en intensiv eftermiddag med många intressanta diskussioner på höstupplagan för EFLs styrelsealumniträff för alla som genom åren gått Styrelseprogrammet. Temat för dagen var styrelsesammansättning och framtidens styrelsekompetens och alumni gästades av Lars Navéus från Alumni AB.

Tillsammans med våra tidigare deltagare på EFLs Styrelseprogram blev alumniträffen en lärorik och intressant eftermiddag som avhandlade ämnen såsom framgångsfaktorer för styrelsesammansättning, trender, valberedningsarbete, styrelseutvärderingar och arvodesmodeller.

Dagens gäst, Lars Navéus från Alumni AB, med lång erfarenhet av styrelserekrytering och styrelseutvärderingar tog bland annat upp hur man komponerar en välbalanserad styrelse och vikten av att ha en god styrelseordförande för framgång i styrelsearbete, liksom betydelsen av att arbeta med gruppdynamik för att optimera styrelsearbetet.

Styrelseprogrammets programchef, Matts Kärreman, höll ihop dagen med inspel från forskningen. Det antecknades flitigt och eftermiddagen kunde mycket väl ha pågått flera timmar till.
– En mycket givande och engagerande alumniträff som vi fått mycket uppskattning för, säger Anna Sjöberg Petersson, programansvarig för EFLs Styrelseprogram. De här träffarna som vi har ett par gånger om året kan ses som en sorts fortsättning på Styrelseprogrammet, där vi håller kontakten och får fortsätta att fördjupa oss i intressanta styrelsefrågor.

EFLs Styrelseprogram

EFLs Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Läs mer