Styrelsekunskaper som ger value for money

Vi gör ett nedslag vid det tredje av totalt fyra internat på Styrelseprogrammet för Volvohandeln och dess styrelser som EFL genomför i samarbete med Volvo Car Sverige. Efter en innehållsrik förmiddag med temat Ekonomisk information där deltagarna drillats i nyckelbegrepp såsom resultat och kassaflöde under ledning av EFL:s Ola Mattisson slår vi oss ned med deltagare Robert Bloom, Regiondirektör på Bilia, Region Skaraborg, för en liten ”temperaturmätare” för programmet så här långt.

Robert Bloom, Regiondirektör på Bilia, Region Skaraborg, och deltagare på EFL:s Styrelseprogram för Volvohandeln

Vad ser du hittills som dina ”main take aways” från programmet?
– Det har gett mig en ökad insikt och förståelse för att jobba i såväl en styrelse som i en ledningsgrupp, säger Robert Bloom. Hur kan man bäst lägga upp arbetet och vad är det som är viktigt att fokusera på. Jag har även fått en mer precis bild av vilka krav jag kan ställa på en styrelse, till exempel vad det är för typ av frågeställningar som är relevanta att lyfta med/inom en styrelse.

Robert pekar även på en rad kompetensområden inom programmet som inte bara avser det specifika styrelsearbetet, utan även har en direkt inverkan på hans ledarskap i övrigt.
– Jag har till exempel fått verktyg för att plocka ned den stora visionen för min verksamhet i mer konkreta steg, säger Robert.

Programmet består enbart av deltagare från Volvosfären, men de är verksamma på olika bolag inom denna sfär.
– Programmet ger fantastiska möjligheter att benchmarka sinsemellan oss deltagare och våra respektive organisationer. Vi pratar samma ”språk” då vi rör oss i samma bransch men var och en har sin egen verksamhet att relatera till, berättar Robert.

EFL:s Styrelseprogram med sina snart 20 år i ryggen har plockat ut de nyckelkompetenser som är nödvändiga för att på en solid grund kunna agera i styrelsesammanhang. Även med denna klarhet i vad som behöver avhandlas i en sådan här typ av utbildning uppskattar Robert den öppna och dialogbaserad strukturen under internaten.
– Vi är med och lägger upp diskussionerna under de olika passen och det är därmed utrymme för oss att påverka innehållet så att det direkt berör oss.

Robert ser att klockan närmar sig 13.00 och att det snart är dags för nästa pass om ”Förvärv och fusioner” och avslutar med:
– Jag känner utan tvekan att detta är mycket väl investerad tid och value for money – efter varje internat har jag med mig konkreta lärdomar att direkt omsätta till praktik i den egna verksamheten!

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

FÖRETAGSANPASSAT
EFL skräddarsyr unika program som adresserar företags specifika utmaningar. Vi företagsanpassar utbildningar för såväl den mindre organisationen som den större multinationella koncernen. Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar