Styrelseprogrammet efter Executive MBA

”Det känns som ett naturligt steg i min ledarskapsutveckling att delta i Styrelseprogrammet”, säger Executive MBA-alumnen Lina Karlsson, R&D Director på Mölnlycke Healthcare i Göteborg, när vi intervjuar henne kring Styrelseprogrammet, som hon påbörjade i början av oktober.

Precis som många andra Executive MBA-alumner, blev det naturliga steget för Lina Karlsson, att gå vidare till Styrelseprogrammet. I början av oktober hade programmet sina första sammankomst av totalt åtta stycken, fördelade över lika många månader.

I början på oktober påbörjade vår Executive MBA-alumn Lina Karlsson, R&D Director på Mölnlycke Healthcare i Göteborg, Styrelseprogrammet

Vad fick dig att bestämma dig för att gå Styrelseprogrammet?

Jag har tidigare gått EFL:s Executive MBA-program, som gav mig en bred kunskap gällande gällande ledarskap, strategi, finance, marketing etc. Det var ett fantastiskt givande, utmanade och roligt program att gå, så det känns som ett naturligt steg i min ledarskapsutveckling att delta i Styrelseprogrammet.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

En förståelse för hur styrelser jobbar och hur man kan vara effektiv i sitt arbete med styrelser är mycket viktigt för den roll jag har idag.

Nu har ni haft er första sammankomst. Vad är dina intryck från denna?

Det var verkligen roligt att komma igång och lära känna ett nytt gäng av mycket kompetenta människor. Ämnet vi berörde mycket första sammankomsten var Styrelsens och medlemmarnas roller och ansvar och det gav många insikter kring detta ämne som jag inte tidigare hade, speciellt kring de legala bitarna. Det bådar gott för hela programmet!

Hur kom du i kontakt med EFL?

Utöver att jag har gått Executive MBA och även tidigare i min karriär deltagit i EFL:s mentorprogram, så bor jag i Lund och har haft den största delen av min karriär i Lund. Då är det svårt att inte veta vad EFL är. Både jag själv och många i mina tidigare team har deltagit i olika EFL-program.

Berätta om din roll idag!

Jag arbetar som R&D Director på Mölnlycke Healthcare i Göteborg där jag ansvarar för produktutvecklingen inom vår surgical franchise där vi har produkter som tex instrument för olika kirurgiska ingrepp, operationsdraperingar, skyddskläder för sjukhuspersonal och patienter och kundanpassade operations sets . Jag sitter i ledningsgruppen för denna franchise där en stor del av vår fokus är vårt strategiarbete. En god förståelse för vad en styrelse förväntar sig är därför viktig.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program i Corporate Governance, som utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ger en komplett verktygslåda för framgångsrikt styrelsearbete.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart:
14 oktober, 2021

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram