Styrelseprogrammet efter Leading Impact

”Jag har verkligen trivts med känslan av att jag utvecklas”, säger Pernilla Lyberg, Chef försäljning och marknad på Skånetrafiken, som går från 15 månader på executive managementprogrammet Leading Impact till att i höst påbörja Styrelseprogrammet. Vi intervjuar henne för att höra mer om hennes reflektioner kring de båda programmen.

Pernilla Lyberg, Chef försäljning och marknad, har precis avslutat Leading Impact. I höst påbörjar hon Styrelseprogrammet.

Hur skulle du beskriva Leading Impact?

Helt kortfattat så är Leading Impact en bred ledarskapsutbildning.

Hur såg dina förväntningar ut? 

Min förhoppning var att Leading Impact skulle utveckla mig som ledare och chef. Jag har jobbat som detta i många år, men kände att om jag kunde bli ännu tryggare i min roll så skulle jag därmed komma att bli en bättre ledare och chef för mina medarbetare och en bättre tillgång i stort för Skånetrafiken.

Och känner du att du har utvecklats i din ledarroll?

Det tycker jag verkligen! Utöver ledarskapsfrågorna har jag dessutom lärt mig mer om affärsutvecklingsmodeller och tekniker, strategier och strukturer, vilket också gör att jag bättre kan bidra med betydande utveckling för Skånetrafiken.

Har programmet levt upp till dina förväntningar?

Mina förväntningar inför programstarten var många och höga och de har infriats med råge!

Berätta om programupplägget!

Programmets uppbyggnad och start, där man i början fokuserar på sig själv, vem man är, hur man vill leda och hur man vill bli ledd var en bra start.

Sedan var vi grundligt igenom allt från att jobba med  omvärldsanalys, utveckling av affärsmodeller, scenarioplanering, vi fick ta del av många intressanta föreläsares erfarenheter till ekonomistyrning och strategiarbete m.m.

De tre sista modulerna fick vi välja en inriktning och jag valde specialspåret Leading Change. Både Ulf Johansson och Pontus Bodelsson, som är programansvariga, bidrog med massor av teorier och delade med sig av sina egna erfarenheter. Därutöver bidrog gästföreläsare med sina erfarenheter av förändringsledning. Både misstag, lärdomar och där det gått bra. Jag har personligen varit med om och drivit igenom förändring men också blivit drabbad av förändringar så jag kunde relatera till båda sidor. Leading Change blev därför för mig ett sätt att på något sätt sluta cirkeln i vem jag är och varför. Jag vet hur jag vill leda en förändring och varför.

Leading Impact – Class of 2021

Vilket värde har Leading Impact haft för dig?

Framförallt har jag reflekterat mycket under programmets gång och det kommer jag att fortsätta med. Jag tar med mig de olika modellerna och teorierna för att jobba framgångsrikt med affärsutveckling och prioritering i verksamheten, men även den starkare insikten om vem jag är, hur jag vill bli ledd och hur jag vill leda.

Tycker du att Leading Impact tydligt kopplades ihop med Skånetrafiken?

Inför varje utbildningsmodul fick vi både artiklar och annan litteratur att läsa. Vi fick även en inlämningsuppgift, där vi skulle relatera det vi läst till vår egen organisation och därutöver arbetade vi under hela programmets gång med det case som vi tagit med oss från vår egna verksamhet. Det var nyttigt och lärorikt och jag upplevde att vi tack vare allt detta på ett grundat och framgångsrikt sätt tog med oss lärdomarna till vår egen organisation.

Kan du nämna några konkreta förändringar som resultat av utbildningen?

Framförallt har utbildningen förändrat mig. Pernilla 2.0 är här nu. Jag är tryggare i min roll och tar med mig en hel rad av affärsmodeller och en stor portion kunskap kring omvärldsanalys och ekonomistyrning, vilket kanske är ännu mer högaktuellt i dessa tider i coronas fotspår.

Berätta mer om din impact challenge och ditt impact team!

Under programmets gång arbetade vi med ett case från den egna organisationen. Det var oerhört värdefullt att lyfta utmaningar och insikter med övriga deltagare och mentorer. Vi skapade även ett Impact team i den egna organisationen för att få framdrift i arbetet. Min impact challenge, digitala återförsäljare, skulle från början utvecklas av vårt digitala utvecklingsteam, vilket gjorde att när corona kom, och det blev det ont om utvecklingstid i vårt digitala team, fick jag omarbeta min impact challenge till att kunna genomföras utan digital utveckling. Det var inte vad jag planerat från början men jag är glad att jag i och med att jag omarbetade planen kunde slutföra min impact challenge.

Till hösten ska du gå EFL:s Styrelseprogram. Vad fick dig att bestämma dig för det?

Under de 15 månader jag gått Leading Impact har jag många gånger känt att det varit svårt att få ihop ”life work study-balansen” men jag har verkligen trivts med känslan av att jag utvecklas. När vi i januari i år hade haft vår avslutande träff med Leading Impact-gänget och Thomas Kalling, som är programansvarig, kände jag mig först lättad men efter ett tag kom en känsla av tomhet och längtan att fortsätta studera. Jag hade hört väldigt gott om Styrelseprogrammet och läst att de som gått programmet framförallt känt att de utvecklat sina förmågor i ledningsgrupper och styrelser därför föll valet på styrelseprogrammet som börjar till hösten.

Vad hoppas du att utveckla?

På Skånetrafiken ingår jag i olika styrgrupper och jag hoppas och tror att Styrelseprogrammet kommer att utveckla mig som både som en del av Skånetrafikens ledningsgrupp, olika styrgrupper och jag hoppas även kunna bidra på ett värdefullt sätt i framtida styrelseuppdrag. Alla delar i programmet verkar intressanta men framförallt ser jag fram emot att lära mig mer om förvärv och fusioner samt corporate governance.


LÄS MER: