Styrelseprogrammet nästa

För att, som nytillträdd suppleant i Bonas styrelse, kunna bidra till styrelsearbetet på ett mer professionellt sätt, så bestämde sig Gustaf Edner för att gå EFL:s Styrelseprogram. Vi gör en kort intervju med honom om hans tankar inför starten den 15 oktober.

Gustaf Edner, suppleant i Bonas styrelse, påbörjar EFL:s Styrelseprogram den 15 oktober

Vad fick dig att bestämma dig för EFL:s Styrelseprogram?

Jag gick vid årsskiftet in som suppleant i Bona AB:s styrelse med planen att med tiden övergå till ordinarie ledamot. Tanken på styrelseutbildningen kom efter att ha pratat med personer med mycket goda erfarenheter av EFL:s Styrelseprogram.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Personligen så vill jag bygga upp kunskapen för att kunna bidra till styrelsearbetet på ett mer professionellt sätt. Sedan, och inte minst, ser jag fram emot att få utbytet med de andra kursdeltagarna.

Hur kom du i kontakt med EFL? 

Bona har genom åren haft ett mycket bra utbyte med EFL med flertalet anställda som genomgått EFL:s olika utbildningar. Detta tillsammans med just styrelseutbildningens renommé gjorde att det var naturligt att vända sig till EFL för en styrelseutbildning.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program i Corporate Governance, som utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ger en komplett verktygslåda för framgångsrikt styrelsearbete.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart: 15 oktober.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram