Styrelseprogrammet nästa

Vi gör en kort intervju med Pia Lundbom, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne och styrelseledamot i Skåne Care AB inför hennes start på Styrelseprogrammet den 15 oktober. 

Pia Lundbom, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne och styrelseledamot i Skåne Care AB startar Styrelseprogrammet den 15 oktober

Vad fick dig att bestämma dig att gå EFL:s Styrelseprogram?

Vi i regionen har som inriktning att samtliga som sitter i styrelser ska ha styrelseutbildning.

Varför EFL?

Ni har ett gott rykte och vi har god erfarenhet av era utbildningar och då inte bara avseende Styrelseprogrammet.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Fördjupa mina kunskaper, erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna och nätverksbyggande.

Berätta om din roll och styrelseuppdrag

Hälso-och sjukvårdsdirektör, samt sitter i styrelsen för Skåne Care AB.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet ger formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart: 15 oktober.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram