Svensk ekonomi post Corona på HotSpot

Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser kan vi räkna med för svensk ekonomi i sviterna av Corona-viruset? Vilka eventuella bubblor byggs upp hanterande av krisen – och vad får detta för konsekvenser för företagen? Dessa och många andra frågeställningar behandlades på EFL:s HotSpot med Fredrik NG Andersson.

EFL-medarbetaren Fredrik NG Andersson är en uppskattad samhällsanalytiker bland EFL:s medlemsföretag och kunder. Hans nationalekonomiska analyser brukar ge viktig vägledning för företagsledningar och styrelser. I en situation där Corona-virusets framfart gör läget än mer ovisst är Fredriks bedömningar än mer efterfrågade.

– I början av mars månad höll Fredrik en HotSpot-sammankomst på temat ”Svensk ekonomi under 2020-talet – parametrar organisationer bör hålla koll på för att ligga i framkant”. Av naturliga skäl kom mycket av denna sammankomst att handla om hur Corona-virusets utbredning kunde påverka ekonomin. Därför tyckte vi att det vore en god idé att med några månaders perspektiv från virusutbrottet få Fredriks reflektioner om läget, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

Fredrik N G Andersson och Henrik Lundgren, vd EFL

Under HotSpot-sammankomsten visade Fredrik NG Andersson på de obalanser i samhällsekonomin som brutalt avslöjats och förstärkts av Corona-virusets framfart.

– Djupa kriser är aldrig kortvariga, de sätter djupa spår som präglar samhället för lång tid framöver. De krattar även manegen för reformer som kan stärka ekonomin i ett längre perspektiv. Många av de förändringar vi nu ser i sviterna av Corona har varit på gång en längre tid, men viruset accelererar utvecklingstakten rejält, berättade Fredrik N G Andersson.

Fredrik visade även tecken på vilka politiska tendenser som kan ses som vägvisare för framtiden, och hur en ny ekonomisk världsbalans växer fram till följd av teknikens snabba utvecklingstakt.

För de styrelser och ledningsgrupper som behöver verktygen för att bättre förstå och analysera den ekonomiska utvecklingen har EFL tillsammans med Fredrik NG Andersson tagit fram modulen ”Framtidsanalys och strategiarbete för ledningsgrupper och styrelser”. Läs mer

Fredrik N G Andersson är även lärare på EFL:s managementutbildning Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program, där han håller i tredagarsmodulen ”Politics, Money markets and return on investment”. Läs mer om Leading IMPACT