Trender inom Performance Management

Performance Management har återigen blivit ett hett och efterfrågat ämne. Vilka trender kan man se på området och vilken betydelse kommer dessa att få framöver? EFL:s Robert Wenglén, som är programansvarig för kursen Performance Management, delar med sig av sina tankar kring aktuella trender på området.

EFL:s Robert Wenglén är programansvarig för kursen Performance Management

Varför har Performance Management fått en renässans?
Performance Management har på sistone, tillsammans med bland annat digitalisering och nya affärsmodeller, seglat upp som ett av de hetaste ämnena inom såväl Executive MBA som de skräddarsydda företagsanpassade program som EFL levererar. Ansvariga chefer i många organisationer funderar på hur de ska styra för bättre resultat både på individ-, grupp- och avdelningsnivå. Man jobbar med mål, rutiner och värderingar men får ändå inte riktigt de resultat som man önskar.

Vilka trender kan man se just nu inom Performance Management?
Man kan se ett ökat intresse för att följa upp individuella prestationer och resultat, samtidigt som man blir allt mer varse om målstyrningens baksidor och behovet av en bredare mer balanserad styrning. Att jobba balanserat med dessa frågor bygger på att man noga tänker igenom sin verksamhets logik och gör viktiga avvägningar. Jag menar att i princip alla organisationer mår bra av att arbeta igenom denna typ av frågor.

Någon särskild av dessa trender som du tycker är extra spännande?
Jag tycker att ett ökat intresse för att identifiera vad som driver det långsiktiga värdeskapandet är spännande; vad ska vi hålla koll på för att få mest pang för pengarna?

Vilken betydelse kommer detta att få framöver?
Företag och organisationer kommer att behöva lägga mer tid på analys av utfallet och kritisk reflektion kring lämpliga åtgärder för att nå ett bättre utfall.

Några råd du har till organisationer/företag i deras arbete med Performance Management?
Allt börjar i att skapa sig en djup förståelse av vad just er organisation/avdelning kan och bör bli bra på utifrån en gedigen analys av omvärlden, konkurrenssituationen och befintlig kärnkompetens. På kursen Performance Management som ges i höst kommer deltagande företag att få konkreta verktyg för att göra den här typen av analyser och på ett mer effektivt kunna styra mot sina verksamheters mål.

Performance Management

Det som följs upp blir gjort! EFL:s tredagarskurs i Performance Management är en fördjupning i hur man styr och följer upp enskilda medarbetares och gruppers prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling av verksamhet och medarbetare. Vi kollar på best practice, aktuell forskning och förbättringspotentialer i din verksamhet. 

Datum: 16, 23, 24 oktober.

Läs mer och anmäl dig