Uppstart för EFL:s – sedan länge fullbokade – Styrelseprogram

Ännu ett Styrelseprogram har nu kickat igång med ett lunch-till-lunch-internat på MiLgårdarna i Klippan. Under åtta sammankomster, fördelade över lika många månader, kommer deltagarna att ägna sig åt det juridiska perspektivet av styrelsearbetet.

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance och deltagarna kommer att dyka ner i sådant som styrelsens roller, det legala ansvaret, förvärv och fusioner, samt aktuella trender inom bolagsstyrning.

Årets Styrelseprogram drog igång med fokus på styrelsens olika roller och styrelsens ansvar ur ett legalt perspektiv. Ett fullbokat program med deltagare från olika branscher och positioner som tillsammans kommer att utvecklas i styrelserummet under åtta månaders tid.
– En fantastisk start av ett fantastiskt program, säger Anna Sjöberg Petersson, programansvarig för Styrelseprogrammet på EFL. Vi har även i år en väldigt spännande grupp av deltagare från olika branscher och positioner, som kommer att få oerhört givande och intressanta dialoger och erfarenhetsutbyten – och så klart massor av ny kunskap! Jag ser verkligen fram emot att följa gruppen på dess utvecklingsresa.


EFL:s Styrelseprogram startar nästa gång hösten 2019. Programmet brukar bli fullbokat tidigt, så tänk på att skicka din ansökan i god tid om du är intresserad av att gå programmet. Mer information om programmet och anmälningslänk finns på: EFL:s Styrelseprogram