”Utbildningen går mycket djupare in och täcker fler ämnen”

För att ta sitt styrelsearbete och sina kunskaper till nästa nivå sökte sig Erik Larsson, Portfolio Manager för Tech på LU Holding AB, till EFL:s Styrelseprogram. Vi intervjuar honom kring hans upplevelser av programmet hitintills.

Erik Larsson, Portfolio Manager för Tech på LU Holding AB, är en av deltagarna på EFL:s Styrelseprogram

Varför valde du att söka dig till EFL:s Styrelseprogram?
Jag sitter idag i ett flertal styrelser och har redan gått några utbildningar. När jag började fundera kring hur jag kunde ta mitt styrelsearbete och mina kunskaper till nästa nivå, så stack EFL:s Styrelseprogram ut, dels eftersom utbildningen går mycket djupare in och täcker fler ämnen än andra utbildningar och dels eftersom formatet passade mig väldigt väl.

Berätta lite om din bakgrund och ditt styrelseengagemang.
Jag är ansvarig för alla teknikinvesteringar vid LU Holding. Vi investerar primärt i forskningsbaserade bolag från Lunds universitet. Jag sitter därför normalt sett i 6-8 styrelser samtidigt. Vår verksamhet är helt beroende av att våra portföljbolag snabbt får till ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete.

Vad hoppas du få ut av programmet?
Jag hoppas få med mig konkreta tips på hur vi kan göra vårt arbete ännu effektivare och att klara ett högre tempo i bolagen utan att tvingas ge upp kontroll, genom att helt enkelt fokusera på rätt saker i de enskilda verksamheterna.

Ni är lite mer än halvvägs igenom programmet. Hur är din känsla så här långt?
Känslan är väldigt bra! Vi har gått igenom väldigt många intressanta teman och det faktum att alla deltagare har relevanta erfarenheter att dela inom nästan alla områden gör ämnena lätta att relatera till.

Vilka är dina bästa take aways hitintills?
Att få lyssna på de inbjudna gästerna som ger konkreta exempel på hur teorin tillämpas i verkligheten. Vidare letar vi hela tiden efter lämpliga ledamöter till våra portföljbolag och min känsla är att flera av deltagarna skulle passa väl in i flera av våra olika bolag.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Att den ska vara lika bra som allt har varit hittills.


EFL:s Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter åtta tillfällen under åtta månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000. Läs mer