Volvohandlare med fokus på ökade styrelsekunskaper!

En efter en rullade stiliga Volvobilar in på parkeringen på MiLgårdarna i Klippan. Ur klev deltagare från olika bolag inom Volvohandeln och dess styrelser, laddade och fokuserade för att inleda EFLs Styrelseprogram.

Detta program är en direkt spegling av EFLs öppna Styrelseprogram, men baserat på den efterfrågan som finns för detta program inom Volvohandeln och dess styrelser har EFL och Volvo Car Sverige sedan några år ett samarbete kring att erbjuda utbildningen i denna form, avgränsad för denna grupp av deltagare.

Ett engagerat och kunskapssuget gäng var på hugget direkt från start med höga skratt varvat med skarpa diskussioner från första stund. Programmet är uppbyggt av totalt fyra tvådagarsinternat. Internaten ligger utspridda från april till oktober med en diplomering som slutstation. För att ge ett smakprov och urval av några teman vill vi lyfta fram: Styrelsearbetet ur ett legalt perspektiv, Styrelsens betydelse för strategi- och affärsutveckling, Styrelseordförandens roll, Hur skapa effektivitet i styrelsearbetet?

Vid det inledande internatet presenterades de olika deltagarnas perspektiv på programmet och varför de bestämt sig för att vässa sina styrelsekompetenser. Här kunde vi ta del av olika ingångar till programmet, bl a ”skapa mer struktur i styrelsen”, ”vad måste man dokumentera”, ”vad kan man ta med från styrelsearbete in i ledningsgruppsarbete”, ”lära sig mer om förvärv” etc.

Det är andra gången programmet genomförs specifikt för Volvohandeln och dess styrelser så styrelsekunskaperna höjs successivt inom denna sfär. Programmet är återkommande och bidra till att förse ytterligare Volvohandlare och dess styrelser med kunskaperna kring programmets nyckelfokus: hur styrelsearbetet i ett företag bidrar till att skapa värde.

För att höra mer hur din organisation kan göra samma kunskapsresa som Volvohandeln och dess styrelser, hör av dig till Per Malmberg, per.malmberg@efl.se, 0722 18 84 41