”What gets measured gets done”

”Regelbunden mätning och rapportering håller mig fokuserad – eftersom jag använder den återkopplade informationen för att fatta beslut som förbättrar mina prestationer och mitt resultat”, säger Jakob Kulas, Senior Managementkonsult, Strategy and Future Organization på Knowit, som förra året gick EFL:s tredagarskurs i Performance Management.

Hej Jakob! Varför tycker du det är viktigt att arbeta med Performance Management?
Framförallt för att man på ett metodiskt sätt kontinuerligt definierar, mäter och följer upp ett företags prestationer. Detta leder i sin tur till bättre prestationer, bättre resultat och att man etablerar en lärande kultur. Det finns en anledning till varför man burkar höra talas om att ”What gets measured gets done”.

Hur arbetar du med Performance Management?
Jag vet att det som mäts blir gjort. Regelbunden mätning och rapportering håller mig fokuserad – eftersom jag använder den återkopplade informationen för att fatta beslut som förbättrar mina prestationer och mitt resultat. Detta gör jag oavsett om det är i professionella sammanhang där jag hjälper mina kunder som affärsutvecklare eller managementkonsult, eller om jag vill utvecklas som elitmotionär. Man lever så länge man lär.

Förra året gick du EFL:s tredagarskurs Performance Management. Vilka var dina bästa take aways?
Det är alltid viktigt att fortbilda sig och personligen ser jag ett stort mervärde i att gå en öppen kurs där man får tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter med likasinnade personer från helt andra verksamheter och branscher. 

Förutom alla nya perspektiv och insikter i ämnet vi fick med oss så gillade jag mest hur man på ett metodiskt sätt med hjälp av olika nyckeltal och andra kontrollsystem kan säkerställa att verksamhetens prestationer, såväl finansiella som icke-finansiella, kontinuerligt mäts och följs upp i enlighet med gällande strategier. 

Förutom att man faktiskt kan se vilken skillnad Performance Management gör för ett företags konkurrenskraft, lönsamhet och värdeskapande, ser man också att dessa företag etablerar en lärande kultur med mer motiverade medarbetare.

Något som du har direkt nytta av i din yrkesroll? Kan du ge några konkreta exempel?
De senaste åren har jag jobbat som Interim VD åt en totalentreprenör inom fiberkonstruktion. Företaget hade en stark tillväxt, med en omsättningsökning från 10 MSEK till nästan 80 MSEK på tre år. Denna starka tillväxt innebar naturligtvis utmaningar för företaget och ställde höga krav på ledningen och vår förmåga att arbeta med Performance Management.

Med hjälp av en tydlig vision och affärsidé, väl definierade framgångsfaktorer, en strömlinjeformad organisationsstruktur som väl matchade våra kunders efterfrågan, tydliga och väl förankrade affärsmodeller, värdekedjor, strategier och handlingsplaner där vi kontinuerligt följde upp våra prestationer mot fastställda KPI: er så lyckades vi nå våra finansiella och icke-finansiella mål. 

Vi blev också riktigt duktiga på att skapa en lärande och målstyrd organisationskultur där vi hela tiden följde upp våra prestationer och drog lärdom av de misstag vi gjorde samtidigt som vi var generösa med att fira våra framgångar när vi presterade riktigt bra och nådde våra delmål under resans gång.  

Varför skulle du rekommendera kursen Performance Management?
Jag gillade upplägget i Performance Managementkursen. Förutom den akademiska kopplingen får man med sig väldigt konkreta och tillämpbara modeller och verktyg som man direkt kan använda sig av i den egna verksamheten. 

Vem tycker du passar att gå Performance Management-kursen?
Kursen passar alla personer i ledande befattningar som på ett eller annat sätt har i sitt uppdrag att stärka sin organisations konkurrensförmåga och som på olika sätt jobbar med strategi, organisation, effektivitet, lönsamhet eller tillväxt.


EFL:s tredagarskurs i Performance Management

Hur sätter man mål som driver den strategiska utvecklingen och följer upp att styrningen fungerar? På kursen Performance Management ägnar vi tre dagar åt hur man följer upp och styr individers och gruppers prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling.

Nästa kursstart: 3 december

Läs mer och anmäl dig: Performance Management