Business Solutions

EFL:s “Business Solutions” är ett koncept med tredagars-kurser som fokuserar på aktuella affärsutmaningar. Med en pedagogik inspirerad av vårt framgångsrika Executive MBA-program ger vi yrkesverksamma en möjlighet att tillsammans med erfarna pedagoger och ämnesexperter tillsammans jobba skarpt med några av dagens företags spännande utmaningar – för att tillsammans nå nya höjder.

Det är vår övertygelse att bra management i mångt och mycket handlar om att finna och implementera lösningar som är ”good enough”. Vi vet också att för att hitta det mest lämpliga sättet att angripa problemet så måste de flesta företagsrelaterade utmaningar betraktas och förstås ur många olika perspektiv. Men att en utmaning är komplex behöver inte nödvändigtvis betyda att lösningen måste vara komplex!

EFL:s Business Solutions-kurser/workshops kan liknas vid hybrider av färdighetsträning och erfarenhetsutbyte – allt för att skapa effektiva verktyg för dig som i din professionella roll brottas med komplexa utmaningar och som vill ta dig vidare mot konkreta lösningar.

Våra Business Solutions har upplägget 1+2 heldagar och vi träffas i Lund med omnejd för dessa sammankomster.

 

Efl