Boktips!

EFL-medarbetaren Niklas Sandell är just nu aktuell med boken Redovisning: från bokföring till analys. 
Boken vänder sig till de som bättre vill förstå bokföring och känna sig mer trygga med att använda och analysera redovisningsrapporter.

EFL, Niklas SandellRedovisning ligger till grund för många viktiga beslut och är därmed mycket viktig för hela samhället. Vi kan bara försöka föreställa oss hur en kapitalmarknad skulle fungera utan redovisning och hur det välstånd vi idag har uppnått skulle te sig utan en fungerande kapitalmarknad.

Trots detta är det många som känner sig obekväma när det gäller att ta till sig redovisningsinformation. Vad betyder egentligen de siffror som står i rapporten. Man måste dock endast ta sig över en första tröskel för att inse att redovisning egentligen är rimligt lätt och även intressant, kanske till och med roligt. Bokens pedagogiska ansats är att redovisning ska förstås som ett logiskt system. När man väl förstått detta systems grunder blir det mycket enklare att såväl arbeta med redovisning som att ta till sig redovisningsinformation. En ambition är att avdramatisera redovisning. Istället för att uppfattas som en stor röra av siffror ska bilder av det som siffrorna representerar framträda.

Boken följer redovisning som en process. Denna process tar avstamp i de transaktioner och omständigheter som uppstår i företagets vardag. Transaktioner noteras i företagets bokföring med den grundläggande logik som all redovisning bygger på. Finansiella rapporter, dvs. sammanställningar av alla noteringar tas fram, vilket kräver en hel del bedömningar. Denna redovisningsinformation används som underlag när olika beslut ska fattas om företaget.

Boken vänder sig till de som bättre vill förstå bokföring och känna sig mer trygga med att använda och analysera redovisningsrapporter. Många känner olust inför ekonomisk information. Det krävs dock bara att man förstår redovisningens grundlogik. När denna, inte allt för höga, tröskel passerats blir inte bara livet något lite enklare, utan kanske till och med ganska mycket roligare.

Medförfattare: Jan Marton, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Anna-Karin Stockenstrand, Uppsala universitet

Niklas är lärare i redovisning och räkenskapsanalys på Diplomerad Controller, Diplomerad Marknadsekonom och Affärskunskap, samt på våra företagsanpassade utbildningar.