Creating Foresight – temat för Leading IMPACT:s tredje internat

Deltagarna på Leading IMPACT – Executive Management and Leadership Program sammanstrålade i veckan för sitt tredje internat. Denna gång handlade det om Creating Foresight och Business Intelligence, och deltagarna arbetade med forecasting och modeller för hur det framtida affärslandskapet för deras respektive verksamheter kan komma att se ut.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Leading IMPACT-programmet är uppbyggt av totalt 13 internat under 15 månader, som är fördelade som ett tredagarsinternat per månad. Några teman för internat som deltagarna har framför sig är Controlling what’s importantBuilding and reaching markets, Paths to the future och Politics, Money markets and return on investment. Dessutom kommer deltagarna själva att få välja ett specialiseringsspår för tre av internaten utifrån deras specifika intressen och utmaningar.

Det senaste internatet bestod av tre dagars fokus på Creating Foresight och Business Intelligence. Deltagarna arbetade bl.a. med omvärldsanalys, trender, och modeller för hur det framtida affärslandskapet för deras respektive verksamheter kan komma att se ut. Med ett skarpt case från Kraftringen, som en av deltagarna presenterade, fick gruppen klura kring långsiktiga trender som påverkar energibranschen, samt strategier utifrån drivkrafter för olika kundsegment.

Genom hela programmet arbetar varje deltagare med en skarp strategisk utmaning – en s.k. ”business challenge” – som man tagit med sig in i programmet från sin verksamhet och kring vilket mycket av lärandet byggs. Respektive deltagare har även ett s.k. ”impact team” på hemmaplan i organisationen som nära följer programdeltagaren genom programmet. Utöver det får de även genom programmet stöd av en s.k. ”impact coach” som har direkt, praktisk erfarenhet av att leda utveckling och förändring.

– Leading IMPACT är den nya generationens managementutbildning, och vi är stolta över att ta täten i denna utveckling, säger EFL:s operativa säljchef Andreas Olsson. Med 50 års erfarenhet av executive education och med mer än 20 års kunskap av att framgångsrikt leverera Executive MBA i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har EFL utvecklat en djup förståelse och genuin insikt i vad dagens ledare och managers efterfrågar och behöver för att möta de utmaningar som väntar.

En grundidé i Leading IMPACT är att såväl förändringstakten som oförutsägbarheten är hög. Gamla ”sanningar” ifrågasätts och nya ska utvecklas och prövas. Begreppsapparaten och verktygslådan måste kompletteras med ett sökande efter andra perspektiv, andra logiker och nya lösningar för företag och management att kunna innovera och utvecklas för att vara konkurrenskraftiga och relevanta på dagens och framtidens marknader.

– På Leading IMPACT utvecklas deltagarna på executivenivå i att lösa och navigera i problem, samt utveckla fundamenten i företag, verksamheter och organisationer, berättar Andreas. Vi går från utbildning till utveckling och arbetar med bl.a. learning by doing, skarpa case, coachning och mentorskap med syfte att öka deltagarnas förmåga att skapa genomslag i sina verksamheter. Vi ägnar oss åt deltagarnas konkreta utmaningar, istället för generella teorier och modeller, vilket ger deltagarna kunskaper som de har omedelbar nytta av.


Early bird

För anmälningar inkomna senast den 31  januari 2020 gäller förmånligt early bird-pris på programavgiften. Läs mer

Taking the lead – 3-dagars internat på Leading Impact-programmet
Intervju med Adam Jomaa, Team Manager Quality på Kraftringen.
Läs mer

Programstart för Leading IMPACT
Läs mer


7 snabba frågor om Leading IMPACT

Läs mer