Taking the lead – 3-dagars internat på Leading Impact-programmet

Med ledarskap, ledarskapsperspektiv och förändringsledning i blickfånget träffades deltagarna på Leading Impact – Executive Management & Leadership Program för ett intensivt och lärorikt internat. Adam Jomaa, Team Manager Quality på Kraftringen, delar med sig av sin bild av internatet och insikter han tar med sig tillbaka till sitt företag.

I oktober startade det 15 månader långa ledarskaps- och managementprogrammet Leading IMPACT, som omfattar drygt ett 3-dagarsinternat i månaden. Fram till nästa höst handlar programmet till stor del om att bemästra affärsverktygen som spelar en avgörande roll när det kommer till att leda och utveckla företag. Nyligen träffades deltagarna för ett internat på temat ”Taking the lead”. Vi ställer några snabba frågor till Adam Jomaa kring innehåll och take aways.

Adam Jomaa, Team Manager Quality på Kraftringen, och deltagare på EFL:s Leading IMPACT-program

Hej Adam! Ni har nyligen haft ett internat på temat ”Taking the lead” – vad handlade det om?

Internatet behandlade det vida området Ledarskap, med fokus på förändringsledning. Vi gick genom olika ledarskapsteorier och granskade dem från olika perspektiv, eftersom det inte finns en ”best way” som alltid kan tillämpas. Ledarskap är verkligen ett kontextuellt hantverk. Ett synsätt som fungerade i ett visst land, vid en viss tidpunkt, i en viss typ av organisationskultur är därmed inte direkt överförbar till ett annat sammanhang. 

Hur såg upplägget ut?

Inför internatet hade vi läst in oss på området och genomfört feedback-samtal med medarbetare i våra organisationer, för att kartlägga våra kärnkvaliteter och utmaningar i våra ledarroller. Det borgade för givande gruppdiskussioner som kompletterades med inspirerande föreläsningar. Under programmet är våra Impact Challenges ständigt närvarande och vi tillämpar nyvunna insikter på dessa affärsutmaningar i realtid, för att få bästa utväxling både i vårt lärande och i värdet för våra organisationer. 

Vilka var dina bästa take aways?

I min roll utgör förändringsledning en betydande del av arbetet och jag fick med mig flera tänkvärda angreppssätt för hur jag kan anpassa mitt ledarskap utifrån aktuella utmaningars olika karaktär.

Känner du att du fick nytta av kompetensen i övriga gruppen? 

Gruppdiskussionerna och våra regelbundna reflektioner är värdefulla och vi gruppdeltagare lär oss mycket av varandra. Det är en bra mix av olika organisationer, erfarenheter och personligheter i gruppen och alla med ett stort engagemang. Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans!


Leading Impact – Executive Management & Leadership Program

EFL:s flaggskeppsprogram, Leading IMPACT, ger en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmet, som startar den 9 oktober, har ett koncept och pedagogik som utvunnits och förfinats utifrån vårt Executive MBA-program, som getts i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Under 15 månader får du hjälp att adressera de utmaningar som du som dagens och morgondagens ledare ställs inför. Nästa programstart: 7 oktober, 2020. Läs mer: www.leadingimpact.se