Diplomering av Controllers och Marknadsekonomer

Lördagen den 15 juni diplomerades Controllers och Marknadsekonomer på EFL:s Akademiska Diplomprogram. Efter fyra terminers studier på kvällstid och halvfart parallellt med sitt yrkesarbete fick de ta emot sina diplom och sina närståendes hyllningar på Grand Hotel i Lund.

Elise Witthoff, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Charlotta Mörk, Språkservice Sverige AB, Fata Hodzic, Haldex Brake Products AB, Erika Enhol, Falk Graphic My Kniberg, Procurator AB Anders Berggren, Sony Mobile Communications AB

För 37:e året diplomerades Controllers och Marknadsekonomers på EFL:s Akademiska Diplomprogram. De diplomerade deltagarna anslöt sig därmed till ett starkt nätverk bestående av närmare 2000 alumner som genom åren gått utbildningen.
– Det finns inte många stora eller mellanstora företag i regionen där inte EFL finns representerat med alumner i styrelse eller ledning, sa Henrik Lundgren i sitt tal till diplomanderna. Med ett så stort och starkt nätverk kan man få många bra saker att hända, fortsatte han och berättade om de CSR- och samhällsnyttiga projekt som EFL haft möjlighet att genomföra med stor hjälp av sina alumner.

EFL:s Akademiska Diplomprogram riktar sig till personer som parallellt med sitt yrkesarbete vill skaffa sig en bred kunskap i ekonomi, marknadsföring, strategi och ledarskap för sin fortsatta karriär. Utbildningen finns i de två inriktningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller.
– Utbildningarna inleds med en företagsekonomisk grundkurs där deltagarna får den företagsekonomiska verktygslådan. Därefter väljer de antingen att fördjupa sig inom marknadsföring eller affärsstyrning. Utbildningen avslutas med en ledarskapstermin, berättar EFL:s vd Henrik Lundgren.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Utbildningen startar nästa gång den 27 augusti. 

Läs mer om:
Diplomerad Controller
Diplomerad Marknadsekonom