”EFL Affärsstyrning har haft mycket stor relevans för mig i min yrkesroll”

Vi intervjuar Johan Lind, ekonom på Medicinska institutionskansliet Malmö vid Lunds universitet, om EFL Affärsstyrning. En deltidskurs på 20 veckor som Johan gick höstas parallellt med sitt arbete.

Johan Lind, ekonom på Medicinska institutionskansliet Malmö vid Lunds universitet, är mycket nöjd med EFL Affärsstyrning

Har EFL Affärsstyrning motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! Jag gick kursen kursen EFL Affärsstyrning som en del i Diplomerad Controller-programmet. Min förhoppning var att få fördjupade kunskaper inom strategisk verksamhetsstyrning och ekonomisk analys, vilket kursen också gav.

Var den relevant för dig i din yrkesroll?

Kursen har haft mycket stor relevans för mig i min yrkesroll som ekonom vid Lunds universitet! Den har bidragit såväl till fördjupade kunskaper som en uppdaterad analytisk verktygslåda, vilket hjälper mig i mitt arbete med att planera, stödja och analysera de verksamheter jag arbetar mot.

Vilka delar i innehållet gav dig mest?

Egentligen helheten. Kursen ger en utmärkt koppling mellan modeller avseende strategiska processer för organisationen till värde-, likviditets- och lönsamhetsbaserad styrning. Jag fick även uppdaterade kunskaper inom kassaflödesanalys och investeringskalkylering. Casediskussionerna uppskattade jag och framförallt de projektrapporter med fokus på myndighetskapital och nyckeltal kopplade till den egna verksamheten som jag fick möjlighet att skriva tillsammans med två kurskollegor på Lunds universitet.

Vem skulle du rekommendera att gå kursen?

Alla ekonomer och ekonomihandläggare som vill bygga på kunskaperna inom områdena finansiell planering och analys, strategi- och organisationsfrågor, och som vill knyta inlärningsprocessen direkt till den egna verksamheten under kurstiden.

EFL Affärsstyrning

EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys omfattar verksamhetsstyrning på djupet och bredden.

Kursen ger nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag.

Efter en kväll i veckan under 20 veckor blir deltagarna bättre på att göra ekonomiska analyser och att såväl ta fram som tolka kvalificerade beslutsunderlag utifrån verksamheten som helhet.

Nästa programstart: 23 augusti

Läs mer >>