”Jag blivit bättre på att behålla helhetstänket” 

Mer analytisk, ifrågasättande, självsäker och bättre på att se helheten. Det menar Susanne Klinglöf, VAT Controller på Swep, att hon har blivit efter att ha gått Diplomerad Controller. För drygt ett halvår sedan diplomerades hon efter två års deltidsstudier inom ekonomi, projektledning, strategi och ledarskap.

EFL_MRS_C_Susanne_Klinglof_7691_300x300pxGenom deltidsstudier på högskolenivå och kvällstid lär sig deltagarna på Diplomerad Controller bland annat att behärska strategi, affärsstyrning, verksamhetsplanering och ledarskap. Programmet ger ett kunskapskvitto och en gedigen plattform för den fortsatta karriären.
– Jag har länge velat gå Diplomerad Controller av många orsaker, men främst för att jag velat vidareutbilda mig samtidigt som jag arbetar, säger Susanne Klinglöf, som arbetar som momsexpert på Swep. De jag känner som har gått programmet tidigare har talat väldigt väl om det och när jag fick tillfälle att gå själv tyckte jag innehållet verkade ha en bra bredd med god teoretisk förankring.

Deltagarna tränas i att mer effektivt kunna hantera ekonomisk information och innehåller allt från budgetering, kalkylering och investeringsplanering till strategiskt ledarskap.
– Jag är väldigt nöjd med bredden i alla kurserna och att man fick vara ”kritisk” mot alla teorier/modeller, inse att det inte finns några ”quick fixes” och därmed inte gå på alla trender som finns, menar Susanne. Kursen har gjort att jag ifrågasätter väldigt mycket mer än jag gjorde innan, såsom vad jag egentligen vill göra yrkesmässigt och varför, samt hur jag gör saker. Det bästa är att jag blivit bättre på att behålla helhetstänket och har förståelse för andra delar av verksamheten. Jag har lärt mig att lita på det jag kan och är bra på.

Diplomerad Controller är en av inriktningarna i EFLs Akademiska Diplomprogram. Utöver Diplomerad Controller finns även inriktningen Diplomerad Marknadsekonom.