Hur många dagar lägger ni på kompetensutveckling?

Enligt en av fackförbundet Civilekonomerna genomförd undersökning häromåret lägger privata arbetsgivare i snitt 1,5 dag per år och medarbetare i kompetensutveckling för sina anställda. För anställda i offentlig sektor är siffran nästan den dubbla, och kommunala arbetsgivare landar någonstans däremellan.

efl_mrs_c_henrik_lundgren_5963_400x600px

EFLs VD Henrik Lundgren reflekterar kring kompetensutveckling

I en omvärld där hjulen snurrar allt snabbare, och där kompetens och kunskap i allt högre grad är färskvara kan man givetvis fundera mycket över dessa siffror – och vad det innebär på sikt för såväl företags som landets konkurrenskraft.

Jag tror att de flesta är överens om att siffran 1,5 dag i kompetensutveckling per år och anställd bör kunna förbättras. För de företag och organisationer som vill ta chansen att på ett bräde dubbla denna siffra bjuder EFL i höst upp till dans.

Under hösten erbjuder EFL en spännande palett av 3-dagarsutbildningar inom en mängd relevanta områden. För de som vill komma på banan ordentligt med sina utmaningar och möjligheter kring digitalisering finns kurserna Digitaliseringens ”vad och hur” samt Digital Marketing.

För organisationer och individer som vill bli mer innovativa och förbättra sin förmåga att analysera trender i omvärlden för  att tänka i nya banor rekommenderas kursen Creating the attentive company. En av våra mest populära kurser för hur ni blir ett mer uppmärksamt och lönsamt företag,

De som är beslutsamma att bättra på statistiken och sina möjligheter till utveckling är varmt välkomna till EFL. Vi tar väl hand om er.

Henrik Lundgren

VD EFL