Ny omgång av HD-Sydsvenskans och EFLs stipendiesatsning

Du har fortfarande chans att ansöka till HD-Sydsvenskans och EFLs stipendiesatsning ”Nästa skånska stjärna”, som innebär en sponsrad plats på höstens start av ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet Executive MBA!

HD-Sydsvenskan och EFL fortsätter sitt samarbete kring satsningen ”Nästa skånska stjärna”. För tredje året i rad utlyses stipendiet som innebär en sponsrad plats på höstens start av ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet Executive MBA. Med stipendiet vill man bidra till att sätta fokus på jämställdhets- och mångfaldsarbetet ute i sydsvenska företag och organisationer.  

– Vi vet att det finns många talanger ute i det sydsvenska näringslivet, både ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Vi kan även konstatera att detta ännu inte riktigt återspeglas i ansökningarna till vårt Executive MBA, vilket faktiskt är lite förbryllande, säger EFLs VD Henrik Lundgren. Genom denna satsning tillsammans med HD-Sydsvenskan hoppas vi att kunna sätta fokus på detta och ge företagen en push att genomlysa sina organisationer för lämpliga kandidater som man vill lyfta fram. Till exempel så ger en bra könsbalans inte bara ett bättre Executive MBA-program, men även ett bättre näringsliv.

Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör 8till5 @ HD-Sydsvenskan som är medlem av stipendiets jury tycker att ”Nästa skånska stjärna” är en viktig satsning.
– Jag skriver ofta om jämställdhets- och mångfaldsarbetet i näringslivet i mina lördagskrönikor i HD-Sydsvenskan Näringsliv och på 8till5.se, men dessa frågor får inte stanna vid vackra ord i policydokument. Det är även viktigt med konkreta åtgärder och tydliga exempel på hur vi alla kan bidra till att skynda på den nödvändiga förändringen. Stipendieplatsen ”Nästa skånska stjärna” för att öka mångfalden på EFLs Executive MBA är ett sådant initiativ, som var lätt att säga ja till när idén kom upp för drygt två år sedan, säger Thomas Frostberg

Tomas de Souza som är Innovation & Business Director på HD-Sydsvenskan berättar varför stipendiesatsningen är viktig för HD-Sydsvenskan:
– Ett starkt näringsliv är avgörande för Skånes utveckling och attraktivitet. Starka och talangfulla entreprenörer och företagare är avgörande för utvecklingen av regionen. Vi på HD-Sydsvenskan vill bidra till att utveckla det skånska näringslivets förmågor och stipendiet ”Nästa skånska stjärna” är ett utmärkt sätt för oss att bidra.

Satsningens första stipendiat Maria Rang, chef för mjukvaruutvecklingen av smarta tillbehör på  Sony Mobile Communications diplomerades i våras med Executive MBA Class of 2016. Linda Danielsson, Deputy Supply Manager på IKEA of Sweden som blev juryns val i höstas är snart halvvägs genom Executive MBA Class of 2017.

EFL har de senaste åren satsat hårt för att skapa ”den nya generationens Executive MBA”, ett nyutvecklingsarbete för att designa ett ledar- och affärsutvecklingsprogram baserat på en lärfilosofi som utgår ifrån deltagarnas skarpa utmaningar.
– Vi vet vilka utmaningar som dagens managers står inför. Det gäller att få ihop sina jobbutmaningar och ha ett fungerande privatliv. Med vår filosofi där en stor del av lärandet bygger på att integrera deltagarnas egna affärsutmaningar menar vi att det är svårt att hitta ett Executive MBA-program som är bättre balanserat för en hållbar tillvaro, säger Henrik Lundgren.

Läs om tidigare års stipendiater:
Class of 2016 – Maria Rang:
Maria Rang blev Sydsvenskans och EFLs nästa skånska stjärna
Examen för nästa skånska stjärna
Class of 2017 – Linda Danielsson:
Linda blev nästa skånska stjärna

Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av:
Margaretha Alexandersson, Vice Styrelseordförande, EFL
Tomas de Souza, Innovation & Business Director, HD-Sydsvenskan
Jenny Holmstedt, chef för konsumentmarknad, HD-Sydsvenskan
Thomas Frostberg, Ekonomisk krönikör 8till5 @ HD-Sydsvenskan
Henrik Lundgren, VD EFL

Läs mer om
… om stipendiet
… om Executive MBA

MRS_C_Maria_Rang_Linda_Danielsson_b200px
Maria Rang – stipendiat Class of 2016
Linda Danielsson – stipendiat Class of 2017

thomas_frostberg_300x300px

Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör 8till5 @ HD-Sydsvenskan
Fotograf: Jenny Leyman

tomasdesouza[2]
Tomas de Souza, Innovation & Business Director, HD-Sydsvenskan

EFL_MRS_C_Henrik Lundgren_4675_b200px
Henrik Lundgren, VD, EFL