Nyutkommen bok om kommunala bolag

Rykande färska boken Kommunala bolag – styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande behandlar allt från styrning och ledning till juridiska frågor och särdrag. Vi gör en kort intervju med en av författarna, företagsekonomen Anna Thomasson, som bl.a. varit verksamhet på EFL:s Executive MBA, Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom.

Kommunala bolag omsätter tillsammans årligen mer än 200 miljarder kronor och sysselsätter ca 55 000 personer, vilket gör att de har en allt viktigare samhällsekonomisk roll. Anna Thomasson har tillsammans med Gissur Ó. Erlingsson skrivit boken ”Kommunala bolag – styrning, öppenhet och ansvarsutkrävande”. Vi kontaktar Anna för att få veta lite mer om boken.

Hej Anna! Berätta, vad handlar boken om?
Boken handlar om kommunala bolag och tar upp olika frågeställningar kring kommunala bolag. Allt från juridiska spörsmål, revision och politisk styrning och insyn, till frågor som rör jämställdhet i kommunala bolag och huruvida kommunala bolag får ägna sig åt sponsring.

Hur skiljer sig boken från andra böcker om kommunala bolag?
Det finns få andra böcker om kommunala bolag, och de som finns behandlar främst juridiska frågor. Det fanns således ett behov av en sådan här bok. Den här boken behandlar frågor som rör kommunala bolag och deras verksamhet utifrån ett vidare perspektiv, där varje kapitel har ett eget fokus.

Vem vänder sig boken till?
Boken vänder sig framförallt till praktiker, det vill säga de som styr och leder kommunala bolag. Det kan vara såväl politiker som tjänstemän.

Anna Thomasson är företagsekonom och docent inom strategi, och arbetar bl.a. med styrning av offentlig sektor och kommunala bolag.

Anna har även varit verksam på EFL:s program Executive MBADiplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom.