Spännande satsning mot livsmedelsföretag

I höst kör EFL en satsning mot företag i eller kring livsmedelsbranschen med två tema-seminarier och tre för målgruppen högst aktuella Business Solutions-workshops.

EFLs ambition är att kunna bidra med skarpt tillämplig kunskap och förståelse till branschens fortsatta utveckling.
– Med företag som Arla, Bergendahlsgruppen, STC Greenfood, JBT Foodtech, Nordic Sugar, Procordia Foods, Tetra Pak, m.fl. i vårt medlemsnätverk och mot bakgrund av den starka forskning kring livsmedelsbranschen som finns på Ekonomihögskolan i Lund så tycker vi att det känns både naturligt och oerhört stimulerande att göra denna satsning, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

Satsningen tar form av två branschspecifika seminarier under september och oktober. Utöver detta har EFL även valt ut tre stycken teman för sina Business Solutions-kurser i höst som i allra högsta grad är relevanta för livsmedelsbranschen. Business Solutions är ett nytt koncept från EFL där skarpa utmaningar adresseras och arbetas med tillsammans med ämnesexperter och pedagoger i formatet en plus två dagar.

– EFL erbjuder en möjlighet för företag som jobbar kring livsmedelsbranschen att ta ett ordentligt grepp om sin affärsutveckling, och det är vi stolta över. Det är en spännande höst som väntar, berättar Henrik Lundgren.

Seminarium 6 oktober:
Vilken är nästa trend på livsmedelsområdet?

De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för ekologisk och organisk mat, rättvisemärkta produkter, lokalproducerat och differentierade private labels. Trender som har tagit fart på marknader, såsom London, som ligger före Sverige.

På seminariet den 6 oktober fördjupar vi oss i nya livsmedelstrender som just nu är heta i Europa och som sannolikt kommer att prägla svenska konsumenters beteende framöver. Till grund för seminariet ligger resultatet från trendspaningsresan deltagarna på EFLs och Ekonomihögskolans Executive MBA-program gjorde till London i juni 2014. Seminariet arrangeras tillsammans med ”Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet”.

Seminariet vänder sig till EFLs medlemsföretag och alumni. Anmälan till ann-mari.nilsson@efl.se

Seminarium 17 september:
Bör ursprungsmärkning av flera livsmedel införas?

Den 17 september erbjuds seminariet ”Bör ursprungsmärkning av flera livsmedel införas?”. Detta är ett samarrangemang med Lunds universitet och SLU och bygger på den nyligen utkomna rapporten ”Origin labelling of food – costs and benefits of new EU legislation for Sweden”. Läs mer

Business Solutions: Creating the attentive company

Den 24 september startar ”Creating the attentive company” som riktar sig till företag som snabbt och tydligt vill bli framgångsrika med att fånga upp konsumenttrender och omsätta detta i en förmåga att skapa nya affärsmöjligheter med konkreta verktyg. Läs mer

Business Solutions: Corporate Brand Management 

Den 18 november inleds ”Corporate Brand Management” för företag som fullt ut vill kunna implementera sina strategier kring varumärken framgångsrikt. Hur bör man jobba med dottervarumärken och hur bör varumärkena relatera till varandra? Läs mer

Business Solutions: Competing with Business Analytics

Med start den 27 november erbjuds ”Competing with Business Analytics” som hjälper företag att utveckla ett analytiskt tankesätt för bättre strategiskt beslutsfattande. Du får verktygen för hur du genom att kombinera olika informationskällor kan skapa värdefulla och oväntade insikter om din verksamhet.

EFL-medlemskap

För företag intresserade av medlemskap i EFLs nätverk, kontakta anna.sjoberg@efl.se eller 046-222 68 41.