Seminarium 17/9: Bör vi införa obligatorisk ursprungsmärkning av mat?

Den 17/9 erbjuds seminariet ”Bör ursprungsmärkning av flera livsmedel införas?”. Detta är ett samarrangemang med Lunds universitet och SLU och bygger på den nyutkomna rapporten ”Origin labelling of food – costs and benefits of new EU legislation for Sweden”.

Inom EU utreds om ursprungsmärkning ska bli obligatorisk för flera livsmedel. Ursprungsmärkning kan vara positivt eftersom det ger information till konsumenter, men orsakar också högre kostnader för livsmedelsproducenterna. Om konsumenterna inte är beredda att betala för att få information om matens ursprung finns därför en risk att obligatorisk ursprungsmärkning försämrar konkurrenskraften för svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk. Så hur kan vi veta om obligatorisk ursprungsmärkning är en bra idé?

Forskare vid AgriFood Economics Centre* har i ett unikt experiment i en livsmedelsbutik i Lund tagit reda på hur mycket konsumenter är villiga att betala för att få reda på varifrån maten kommer. Vad konsumenterna vill betala jämförs sedan med producenternas kostnader för att se om obligatorisk ursprungsmärkning är motiverad. Resultatet redovisas i rapporten Origin labelling of food – costs and benefits of new EU legislation for Sweden som presenteras och diskuteras på detta seminarium som arrangeras av AgriFood i samarbete med EFL.

Faktaruta

För vem? Seminariet vänder sig till EFLs medlemsföretag och alumni

Tid: onsdagen den 17 september 15.00-17.00

Plats: Ekonomihögskolan i Lund

Anmälan: till ann-mari.nilsson@efl.se