Spetsiga tredagarsprogram på EFL

Under hösten erbjuder EFL en spännande palett av 3-dagarsutbildningar inom en mängd relevanta områden, såsom Creating the attentive company, Digital Marketing och Digitaliseringens ”vad och hur”.

efl_mrs_c_adp_5992_350x240px

Höstens 3-dagarskurser:

29 september
Making mergers work
Tränar din förmåga att förstå och hantera utmaningar i samband med uppköp och sammanslagningar. Läs mer

18 oktober
Corporate Brand Management
Fokuserar på ledning, handhavande, utveckling och uppföljning av företags och organisationers modervarumärken. Läs mer

8 november
Creating the attentive company
Ger dig en djupare förståelse för hur ni identifierar framväxande behov, trender och teknologier, och hur ni omvandlar dessa insikter till innovativa produkter, tjänster och processer. Läs mer

22 november
Leading Generation Y
Fördjupa dina kunskaper i hur du framgångsrikt jobbar med olika generationers drivkrafter. Läs mer

30 november
Digitaliseringens ”vad och hur”
Hur kan ert företag utnyttja digitaliseringen för att skapa fördelar i konkurrensen? Läs mer

8 december
Digital Marketing
Stärk din förståelse för strategiska och taktiska aspekter kopplade till digital marknadsföring. Läs mer