Utbilda dig till controller / marknadsekonom samtidigt som du arbetar

För dig som vill skaffa dig en gedigen utbildning inom marknadsföring eller affärsstyrning parallellt med ditt arbete, så startar utbildningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller den 27 augusti. Utbildningen omfattar fyra terminer på kvällstid och halvfart.

Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller startar den 27 augusti

EFL:s Akademiska Diplomprogram finns i inriktningarna Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller. Respektive utbildning består av fyra terminer och ger verktyg inom marknadsföring, affärsstyrning, strategi, affärsutveckling och ledarskap. Utbildningarna bedrivs på halvfart och kvällstid och är upplagd för att kunna kombineras med ett heltidsarbete.
– Många av våra deltagare är på väg in i nya roller i sina respektive organisationer, eller har jobbat några år och är redo att ta nästa steg i karriären. EFL:s diplomutbildningar ger en utmärkt bas. Hos oss får du en kvalitetssäkrad utbildning i gränslandet mellan akademi och näringslivet, säger EFL:s VD Henrik Lundgren.

EFL:s VD Henrik Lundgren

Deltagarna på de båda programmen har möjlighet att i sin egen takt plocka ihop de fyra terminer som krävs för att kunna kvittera ut ett diplom.
– De två första terminerna ger den företagsekonomiska verktygslådan. Den tredje terminen väljer deltagarna inriktning att fördjupa sig i, och den fjärde terminen knyter vi ihop säcken med strategi och ledarskap, berättar Henrik Lundgren, och fortsätter: Våra diplomutbildningar erbjuder en bra mix av teoretisk bas och träning av färdigheter, vi tar stolthet i att bygga våra deltagares kompetens att kunna skifta perspektiv och se nya och bättre lösningar på sina verksamheters utmaningar.

Sedan programmen startade 1982 har närmare 1900 deltagare diplomerats. Förutom en gedigen utbildning får deltagarna på EFL:s Akademiska Diplomprogram även ett brett nätverk med sig från utbildningen. Det är onekligen så att starka band knyts när man arbetar och har kul tillsammans under två års tid. Och gamla diplomander hjälper nya diplomander vidare i sina karriärer.

 

Läs mer om:
Diplomerad Controller
Diplomerad Marknadsekonom