Omvärlds- och marknadsanalys i nya dimensioner

Vad säger, uttrycker och delar din målgrupp, kund eller samhället i stort i den digitala sfären kring en specifik fråga, ett varumärke, en trend eller en produkt? – och vad är det därmed som driver olika samhällsgrupper i olika frågor?

I det digitala tidevarvet har du helt nya möjligheter när det gäller att läsa av de målgrupper och intresseområden som är av vikt för din verksamhet. Möjligheterna är omfattande, begränsningarna är få.

Lyssna på Ulrik Szokolay, Affärsområdeschef för vårt medlemsföretag Navet AB:s affärsområde NAVET Analytics, som arbetar med omvärlds- och marknadsanalyser med hjälp av Big data, AI och digital etnografi för att förstå människors attityder och beteende online. Med hjälp av NAVET Analytics AI-metodik får man svar på sina frågor utan att ställa dem!

Navet har ett unikt partnerskap för Norden med det Singapore baserade företaget Quilt.ai som med hjälp av datavetare, analytiker och antropologer arbetar med att omvandla stora datamängder till mänskliga insikter. Tillsammans har Navet och Quilt.ai analyserat över 82 länder, 3500 städer och 9,5 miljarder mänskliga interaktioner.


Ulrik Szokolay arbetar med omvärlds- och marknadsanalyser med hjälp av Big data, AI och digital etnografi

Ulrik Szokolay kommer senast ifrån en befattning som vd och senior varumärkesstrategisk konsult på Brand Clinic. Sammantaget besitter Ulrik drygt 25 års erfarenhet inom området med en lång rad av ledande varumärken inom ett flertal olika branscher bland referenserna.


Navet  är ett ägarlett oberoende kunskapsföretag som skapar värden för sina kunder i förändringsprocesser. Navet erbjuder strategisk framtidsrådgivning, bolags- eller fastighetstransaktion, samt utveckling av affärssystemlösningar – allt för att ge kunden insikt och trygghet kring att förstå sitt företag och dess möjligheter.

 

 

 

 

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

FAKTA

TID
24 november, kl 9-11
(frukost serveras från kl 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42