Optimal hantering av returer och förpackningar

Är returer ett nödvändigt ont som vi kan förbise och låta pågå utan restriktioner eller styrning? Likaså, är förpackningen bara något vi använder för att vi måste? I den digitala handeln är dessa två frågor centrala för företag som vill finnas kvar imorgon!

Idag brottas många företag med lönsamhetsproblem. Två viktiga, men ofta negligerade faktorer är returer och förpackningar. Ett strategiskt arbete för att hantera detta ger stora möjligheter att påverka lönsamheten genom förbättrad effektivitet och kundnöjdhet. Det ger även stora möjligheter att minimera miljöpåverkan i dagens linjära system och starta transformationen mot cirkulära produktflöden.

Under denna Hot Spot kommer Daniel Hellström och Klas Hjort, båda forskare vid Lunds universitet att presentera intressanta resultat från olika projekt med fokus på både returflöden och förpackningar. Vi kommer bland annat att prata om:

  • Vad består egentligen en returprocess av? Många tror att det bara är returlogistik.
  • Vi kunder är den enskilt största leverantören av gods till e-handeln, vilka är implikationerna?
  • Förpackningssystemets design är nyckeln!
  • Plast eller papp, är det så enkelt?
  • Returer och förpackningar är två starka bidrag till hållbar e-handel

Varmt välkommen att anmäla dig!

 

Daniel Hellström och Klas Hjort håller i EFL Hot Spot

Daniel Hellström doccent, forskare vid förpackningslogistik vid Lunds universitetoch ledare för ASTER.
Klas Hjort lektor, forskare vid förpackningslogistik vid Lunds universitet och medlem i ledningsgruppen för ASTER.

 


 

EFL:s företagsnätverk

 

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små! Läs mer >>

FAKTA

Datum
30 augusti

Tid
08.30-10.30
Vi inleder med frukostmingel

Plats
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

För vem
Kostnadsfritt för medlemmar i EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

ANMÄLAN