Vad är en bra strategi?

Vad är egentligen en strategi och vad skiljer en dålig strategi från en bra? Med hjälp av Thomas Kalling – strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för managementprogrammet Leading IMPACT – tar vi oss an hur man utvecklar och formulerar en bra strategi. 

Thomas Kalling är strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för Leading IMPACT

Aldrig förr har det pratats så mycket strategi som nu. Men begreppen är inte alltid glasklara.

En strategi blir aldrig begriplig om man inte säkert vet vilket mål man strävar mot. Men vad är egentligen en strategi och vad skiljer en dålig strategi från en bra?

Ta tillfället i akt att på denna HotSpot få de viktiga ingredienserna för att utveckla och formulera en bra strategi. Utforska era egna möjligheter, fallgropar och kanske dilemman samtidigt som ni samverkar över bolags- och organisationsgränserna tillsammans med EFL:s medlemsföretag..

På EFL:s Hot Spot 3 december möter vi Thomas Kalling, strategiforskare, professor i företagsekonomi och programchef för EFL:s Executive Management & Leadership Program – Leading IMPACT.

 


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer

FAKTA

TID
3 december, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: