Vem äger riskfrågan? Styrelsens roll i riskstyrningen.

På vår Hot Spot den 10 november får du veta hur en styrelse kan arbeta professionellt med risköversikt och hur den kan försäkra sig om att företagets riskstyrning lever upp till de nya förväntningarna.

Vem äger riskfrågan i företagen? Den traditionella uppfattningen är att riskstyrningen är en operationell fråga, men det utmanas av det växande synsättet att det är en av styrelsens absolut viktigaste roller. Det är dags för styrelsen att visa ledarskap i denna centrala fråga, vilket ställer krav på styrelsemedlemmarna att förstå hur företagets påverkas av externa chocker och hur interna missförhållanden kan stoppas i tid.

På denna Hot Spot möter ni Håkan Jankensgård och Petter Kapstad, aktuella med boken Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice, för att diskutera hur en styrelse kan arbeta professionellt med risköversikt och se till att företagets riskstyrning lever upp till förväntningarna.


Håkan Jankensgård är docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, med en bakgrund som Corporate Risk Manager på Norsk Hydro. Tillsammans med Petter har han skrivit boken Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice. Han är även författare till Corporate Foreign Exchange Risk Management – och snart kommer även hans senaste bok The Black Swan Problem: Surviving and Thriving in a World of Wild Uncertainty ut. Utöver det är hans forskning kring riskhantering publicerad i bl.a. Journal of Banking & Finance och Financial Management.


Petter Kapstad var ansvarig för att bygga upp riskhanteringen för Equinor, som han sedan ledde i 14 år. Utöver det har han arbetat i nästan 20 år inom bankväsendet med trading, samt varit rådgivare åt flera internationella företag, styrelser och styrelseledamöter i uppbyggnaden av deras riskhantering. Petter är, tillsammans med Håkan, författare till boken Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice.

FAKTA

TID
10 november, kl 9-11
(frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med: