Brexit, Januariöverenskommelse och konjunkturen i fokus på Hot Spot

Fredagens sammankomst i EFL:s HotSpot-nätverk gick i omvärldsanalysens tecken. EFL:s egen Fredrik NG Andersson, forskare och lärare i nationalekonomi, lotsade de närvarande deltagarna genom en knölig makroekonomisk terräng.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fredagens sammankomst på EFL:s Hot Spot handlade om Brexit, Januariöverenskommelsen och hur det befintliga svenska politiska läget kommer att påverka ekonomin. Det talades även en del om konjunkturen och hur man som företag bör resonera de kommande åren. Deltagarna lotsades genom sammankomsten av EFL:s egen Fredrik NG Andersson, nationalekonom och lärare i nationalekonomi – och dessutom moderator för gruppen HotSpot Ekonomi.

– Väldigt intressant, högaktuellt ämne där veckan fram till fredagen hade innehållit väldigt mycket rörande Brexit, så tajmingen var perfekt, säger Fredrik Fenberg, Sales Director på EFL:s medlemsföretag Holmbergs.

– Jag tyckte träffen var både intressant och givande, säger Per Leander, Chef Spara & Försäkra på EFL:s medlemsföretag Sparbanken Skåne AB. Fredrik NG Andersson gjorde ett mycket bra jobb att förklara bakgrunden och läget i frågan. Jag tar bl.a. med mig insikt om bakomliggande orsaker till Brexit och en djupare förståelse för Storbritanniens valsystem och hur detta påverkar parlamentsledamöternas ställningstagande i Brexit-frågan.

EFL:s Hot Spot-nätverk är workshop-grupper med inriktningarna HR, Ekonomi samt Digitalisering som exklusivt riktar sig till organisationerna i EFL:s medlemsnätverk.
– Vår ambition är att erbjuda sammankomster där våra nätverksföretag samlas kring aktuella utmaningar och på ett mer ingående sätt får möjlighet att sätta sig in i aktuella utmaningar, workshoppa kring dessa, och gärna komma hem några steg närmare en lösning, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

– EFL:s företagsnätverk fokuserar på utveckling och kunskap mellan medlemmarna, poängterar Fredrik Fenberg. Det är en ”billig” och tidseffektiv utbildning som ger mycket tillbaka till medlemmarna. EFL är duktiga på att hitta aktuella ämnen som inte är branschspecifika, utan oavsett bakgrund och tillhörighet så kan man ta med något hem till sin organisation. Inte minst inspiration och nya tankesätt.

EFL:s vd Henrik Lundgren

Nätverken kombinerar gäster från företag i EFL:s medlemsnätverk och spetskompetens från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ofta fokuseras på utmaningar som delas av en mängd av företagen där man tillsammans kan jobba sig närmare en förståelse och lösning på dessa. Varje nätverkssammankomst brukar ta en förmiddag i anspråk.
– Vi tror att den största effektiviteten i såväl nätverkande som att få ut så mycket meningsfullt som möjligt ur en workshop är att ändå ge lite tid till deltagarnas förfogande. EFL:s HotSpot-nätverksgrupper är ett skarpt forum för deltagarna i vårt företagsnätverk såväl löpande kompetensutveckling som ett gediget nätverk, berättar Henrik Lundgren.

Läs mer om EFL:s Hot Spot nätverksgrupper

Fredrik Fenberg

”EFL är duktiga på att hitta aktuella ämnen som inte är branschspecifika, utan oavsett bakgrund och tillhörighet så kan man ta med något hem till sin organisation”, säger Fredrik Fenberg, Sales Director på EFL:s medlemsföretag Holmbergs

Per Leander

”Intressant och givande träff, där Fredrik NG Andersson gjorde ett mycket bra jobb att förklara bakgrunden och läget i frågan”, säger Per Leander, Chef Spara & Försäkra på EFL:s medlemsföretag Sparbanken Skåne AB

Hot Spot

EFL har tre nätverkgrupper: Hot Spot DigitaliseringHot Spot Ekonomi eller Hot Spot HR, som träffas ungefär sex gånger per år och grupp för att fördjupa sig i ett aktuellt ämne. Läs mer