Hot Spot Ekonomi

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra som arbetar med ekonomifrågor i regionen, samt ledande experter från akademi och näringsliv? I nätverksgruppen Hot Spot Ekonomi ligger fokus på diskussioner om ekonomifunktionens utmaningar och strategiska frågor.

Hot Spot Ekonomi

Genom Hot Spot Ekonomi håller du dig uppdaterad, breddar din kompetens och utökar ditt affärsmässiga nätverk. Hot Spot Ekonomi är en dynamisk nätverksgrupp, där fokus ligger på intressanta diskussioner, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna ska representera olika branscher och företag, då detta ger en bra bredd på diskussioner och nya infallsvinklar. Innehållet i träffarna varierar och berör flera områden inom ekonomistyrning, verksamhetsplanering och redovisning.

För dig

Hot Spot Ekonomi passar dig som arbetar med och har intresse av ekonomifrågor. Kanske står du inför en utmaning, behöver inspiration eller utöka ditt nätverk.

Omfattning

Gruppen träffas sex gånger per år, cirka 3-4 timmar per gång.

Facilitator

Fredrik N G Andersson är akademiskt ansvarig för Hot Spot Ekonomi. Fredrik, som är nationalekonom, forskar på frågor kring politik och ekonomi vid Lunds universitet.

Pris

Medlemsföretag: 2 platser per träff inkluderat.
Ej medlemsföretag: 3500 kr/halvår. Moms tillkommer.

Anmälan

Kontakta oss för att anmäla dig!

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
046-222 68 42
henrik.lundgren@efl.se

Efl