Lean Accounting
– hur kan man avläsa Lean-förbättringar i ekonomiska termer

Rolf_G_Larsson

Vid denna träff får ni träffa Rolf G Larsson som leder arbetet med Lean Accounting från Ekonomihögskolans sida. Rolf berättar övergripande om konceptet samt ger några konkreta exempel på praktisk användning av Lean Accounting.

På årets första Ex Ante Ekonomi fördjupar vi oss i Lean Accounting. Forskare vid Ekonomihögskolan i Lund har de senaste åren byggt upp kompetens inom Lean Accounting. Det är direkt kopplat till Lean-konceptet, som adresserar förkortade ledtider, förbättrad produktivitet och bättre kapacitet. Hur kan Lean fullt ut implementeras även i de ekonomiska uppföljningssystemen=Lean Accounting? Några utgångspunkter:

  • De ekonomiska uppföljningssystemen stöder sällan Lean
  • Hur skall vi koppla ”förbättringar” inom Lean till ekonomi och uppnå Lean Accounting?
  • Om vi kan manipulera flödet (ledtider och aktiviteter) borde vi inte då också kunna avläsa detta i ekonomiska termer?

Klivet upp till Lean accounting utgår bl a från en kalkyleringsmetod där de resurser som används för en viss aktivitet förvandlas till prissatt tid. Genom att fånga in alla minuter av resursförbrukningen i en process, synliggöra vilka resurser som används och de som inte används så kan de dolda kostnaderna minskas utan att förlora kvalitet eller kapacitet. Det handlar om att hushålla med resurserna på ett bättre sätt!

FAKTA

TID
Torsdagen den 18 februari kl. 08.30-11.00 (frukost serveras från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
kontakta Per Malmberg
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl