Fokus på stabilitet och innovation samtidigt, är ni tvåhänta?

Johan Dergård

EFL:s Johan Dergård med djup kompetens inom styrning och ledning, tillika moderator för Hot Spot Ekonomi, presenterar Ambidexteritet

De flesta organisationer behöver finna en balans mellan förmåga och egenskap att samtidigt åstadkomma både innovation, nytänkande, risktagande respektive effektiv utveckling av befintlig verksamhet. Att inrymma både stabilitet och innovation är en utmaning. Inom ekonomisk forskning används ordet Ambidexteritet för att beskriva denna ”tvåhänthet”.

Faller ni lätt in i etablerade processer när er nyutveckling inte ger omedelbar effekt? Eller är det snarare tvärtom så att nyutveckling kullkastar alla de upparbetade processer som fungerar bra?

Välkommen till vårens sista Hot Spot Ekonomi för att få närmare inblick i detta begrepp. Det finns inget facit för att skapa optimal balans, men denna träff kommer ge er några vägledande frågeställningar att ta med er i ert fortsatta arbete för att vara tvåhänta!

Välkomna!

FAKTA

TID
30 maj kl 9.00-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl 8.30)

PLATS
Lund
(Lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Per Malmberg:
per.malmberg@efl.se
046-222 68 44

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl