Hot Spot HR

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra som arbetar med HR-frågor i regionen, samt ledande experter från akademi och näringsliv? I nätverksgruppen Hot Spot HR ligger fokus på diskussioner om HR-funktionens utmaningar och frågor.

Hot Spot HR

Genom Hot Spot HR håller du dig uppdaterad, breddar din kompetens och utökar ditt affärsmässiga nätverk. Detta är en dynamisk nätverksgrupp där fokus ligger på intressanta diskussioner, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna ska representera olika branscher och företag, då detta ger en bra bredd på diskussioner och nya infallsvinklar. Innehållet i träffarna varierar och berör flera områden inom ledarskap, organisation och strategisk ledning.

För dig

som arbetar med frågor inom HR- och personalansvar.

Omfattning

Gruppen träffas sex gånger per år, cirka 3-4 timmar per gång.

Facilitator

Stefan Sveningsson, lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Exempel på medlemsföretag

Axis, Baxter, CGI, E.ON, Inwido, Länsförsäkringar, Mercedes, Mobile Heights, Sparbanken Skåne, TetraPak, Unionen.

Pris

Medlemsföretag: 2 platser per träff inkluderat.
Ej medlemsföretag: 3500 kr/halvår. Moms tillkommer.

Anmälan

Kontakta oss för att anmäla dig!

Villkor

Allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
046-222 68 42
henrik.lundgren@efl.se

Efl