Employer Branding och Mångfald
– Hur hänger det ihop?

Liselotte Andersson arbetar idag med fokus på Employer Branding och Diversity. Hon har flera års erfarenhet av att jobba med förändringsarbete i organisationer.

Liselotte Andersson arbetar idag med fokus på Employer Branding och Diversity.
Hon har flera års erfarenhet av att jobba med förändringsarbete i organisationer.

Välkommen till Ex Ante HR! Vi ser fram emot en spännande vår tillsammans med er.

Liselotte Andersson är ansvarig för Employer Branding på E.ON och driver samtidigt arbetet kring en mer inkluderande organisation.

Under förmiddagen får vi ta del av E.ONs inkluderingsarbete och diskutera olika frågeställningar. Hur kan mångfald vara en grund för att bli en attraktiv arbetsgivare?

Att oliktänkande är en förutsättning för att skapa innovation och nya lösningar vet de flesta idag. Men hur skapar man en inkluderande företagskultur som tar tillvara på olikheter? Hur kan mångfald vara en grund för att bli en attraktiv arbetsgivare? Och behöver företag en mångfaldspolicy?

Nätverksträffen leds av Stefan Sveningsson från Ekonomihögskolan i Lund. Vi välkomnar förstås deltagarnas egna inspel och erfarenheter kring ämnet, så fundera gärna lite inför sammankomsten kring punkterna ovan.

FAKTA

TID
Torsdagen den 18 februari kl. 8.30-11.00 (frukost från kl 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
kontakta Anna Sjöberg Petersson
anna.sjoberg_petersson@efl.se
046-222 68 41

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl