Marknadsföringsutbildning på EFL

Hot Spot Digitalisering

Digitalisering är inte längre ett avgränsat fenomen som en begränsad skara uppehåller sig vid, fenomenet har numera en betydelse för i princip alla verksamheter och för många olika typer av befattningar. Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där vi vänder och vrider på ämnet digitalisering tillsammans med ledande experter från akademin och inbjudna gäster från näringslivet? Då är Hot Spot Digitalisering rätt för dig.

Hot Spot Digitalisering

Genom Hot Spot Digitalisering håller du dig uppdaterad, breddar din kompetens och utökar ditt affärsmässiga nätverk. Detta är en dynamisk nätverksgrupp där fokus ligger på intressanta diskussioner, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna ska representera olika branscher och företag, då detta ger en bra bredd på diskussioner och nya infallsvinklar. Innehållet i träffarna varierar och berör allt från diskussioner om nya affärsmodeller till praktiska live case.

För dig

som har ett intresse för ämnet eller i dagsläget arbetar med dessa frågor.

Omfattning

Gruppen träffas sex gånger per år, cirka 3-4 timmar per gång.

Facilitator

Nicklas Holmberg, lärare och forskare med fokus på digitalisering av mänskliga aktiviteter och tjänsteorientering av verksamhetsprocesser.

Exempel på medlemsföretag

Axis, Baxter, CGI, E.ON, Inwido, Länsförsäkringar, Mercedes, Mobile Heights, Sparbanken Skåne, TetraPak, Unionen.

Pris

Medlemsföretag: 2 platser per träff inkluderat.
Ej medlemsföretag: 3500 kr/halvår. Moms tillkommer.

Anmälan

Kontakta oss för att anmäla dig!

Villkor

Allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
046-222 68 42
henrik.lundgren@efl.se

Efl