Styrning i svensk hälso- och sjukvård 

Hur sätter man realistiska mål för Svensk hälso- och sjukvård? En ännu svårare fråga – hur mäter vi resultatet och vad blir ansvarsutkrävningen om vi inte når upp till satta mål? Detta diskuterades på senaste Hot Spot Ekonomi.

Är det pengar eller kvalitet som ska styra? Kanske är det vårdtagarna som i framtiden via sitt fria val helt kommer att avgöra vilka aktörer som ska finnas kvar på marknaden, oavsett fysiska vårdcentraler eller sjukvård via nätet?!

Anna Glenngård, expert inom ekonomistyrning, har forskat på vårdval i svensk primärvård och guidade oss igenom en intressant och diskussionsrik förmiddag på nätverksträffen för Hot Spot Ekonomi kring följande frågor:
– Hur sätter man realistiska mål för Svensk hälso- och sjukvård?
– Hur mäter vi resultatet och vad blir ansvarsutkrävningen om vi inte når upp till satta mål?
– Är det pengar eller kvalitet som ska styra?
– Kan det vara så att det i framtiden är vårdtagarna som via sitt fria val helt kommer att avgöra vilka aktörer som ska finnas kvar på marknaden, oavsett fysiska vårdcentraler eller sjukvård via nätet?

 

Hot Spot

EFL har tre nätverkgrupper: Hot Spot DigitaliseringHot Spot Ekonomi eller Hot Spot HR, som regelbundet träffas för att fördjupa sig i ett aktuellt ämne, utbyta erfarenheter med andra i regionen, och vända och vrida på utmaningar tillsammans med ledande experter.