Att ha rätt eller att få rätt?

I affärslivet är det många som någon gång hamnar i tvist. Tillsammans med advokaterna Patrik Kalman och Cornelia Svensson på Trägårdh Advokatbyrå AB, som är specialiserade på tvistelösning, pratar vi om vad som är nyckeln till att nå framgång i en tvist, och vilka överväganden som en part bör göra innan denne inleder en tvist eller ingår en överenskommelse.

Tvister är ofta ett ovälkommet inslag i verksamheten. Trots detta hamnar många i affärslivet någon gång i en eller flera tvister. Kanske har en leverantör eller kund hävt ett avtal helt obefogat, kanske har en anställd slutat och tagit med sig företagshemligheter eller så har ditt företag utsatts för ekonomisk brottslighet. De situationer som kan leda till en tvist är många och kan vara vitt skilda.

När man överväger att ta steget att inleda en tvist är frågan dock ofta densamma. Hur vet jag om jag kommer att vinna?

Tillsammans med advokaterna Patrik Kalman och Cornelia Svensson, som är specialiserade på just tvistelösning, kommer vi att utifrån deras erfarenheter prata om vad som är nyckeln till att nå framgång i en tvist. Vi kommer också att prata om vilka överväganden som en part bör göra innan denne inleder en tvist eller ingår en överenskommelse.


Patrik Kalman

Patrik Kalman är advokat, civilekonom och partner på Trägårdh Advokatbyrå AB. Kalman har företrätt klienter i ett flertal stora och ibland medialt uppmärksammade affärsjuridiska tvister. Han har också arbetat med utredning av flera av Sveriges största ekonomiska härvor.


Cornelia Svensson

Cornelia Svensson är advokat och tidigare hovrättsassessor. Med sin domarbakgrund har Svensson en gedigen erfarenhet av tvister och inte minst av värdering av bevisning. Hon har erfarenhet av att företräda klienter i stora och komplicerade tvister inom olika rättsområden.


Trägårdh Advokatbyrå AB

Trägårdh Advokatbyrå är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som – med fokus på vissa specialistområden – kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse. Trägårdh kombinerar tung erfarenhet med ung kompetens.

Trägårdhs kompetensgrupp inom kommersiella tvister har en bred expertis inom en lång rad branscher och har förmågan att hantera särskilt krävande uppdrag. Kompetensgruppen ger stöd genom hela processen, från utredning och förlikningsförhandlingar till domstolsprocess eller skiljeförfarande, alltid med målsättningen att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen.

Läs mer om Trägårdh Advokatbyrå >>


EFL:s företagsnätverk

EFL:s nätverk ger tillgång till hot spot-nätverksträffar, Executive Matchmaking, ett omfattande utbildningsutbud till medlemspris, inspirationsseminarier, rådgivning och utveckling, kunskapslunch, medlemsdag, vår digitala plattform, det senaste från forskningsfronten och mer därtill.

Medlemskapet i nätverket är knutet till företaget och inte till individen, vilket innebär att hela företaget och alla anställda kan ta del av nätverkets fördelar! I dagsläget är drygt 100 företag och organisationer från olika branscher i regionen medlemmar i EFL:s nätverk. Alla är välkomna till oss – stora som små!

Läs mer om EFL:s Företagsnätverk >>

FAKTA

TID
Datum kommer!

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

KOSTNAD
Kostnadsfritt för EFL:s Företagsnätverk
Vill du prova på? Kontakta oss på event@efl.se

KONTAKTA OSS
Andreas Olsson
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

ANMÄLAN

Efl