Att prissätta rätt

Strategiska verktyg för innovation, lönsamhet och kundnöjdhet 

EFL Jörgen Adolfsson

Moderator
Jörgen Adolfsson, EFL

På årets första Ex Ante Marknad den 3 mars sätter vi pris och prissättning i centrum – ett område som tyvärr oftast ges väldigt lite uppmärksamhet jämfört med många andra marknadsföringsbeslut. Rätt använt kan dock prissättning vara ett effektivt strategiskt verktyg för innovation, lönsamhet och kundnöjdhet.

Vi kommer att diskuterar frågor som bland annat:
- Hur avgörande är priset för kundens köpbeslut?
- I vilka situationer är kunden mer priskänslig?
- Vilka faktorer bör man ta hänsyn till när man sätter priser?
- Hur kan priset påverka lönsamheten?
- Hur kan företagets lönsamhet påverkas av var i organisationen priset sätts?
- Vilka intryck ger förändringar i priset?
- Hur kan man skapa konkurrensfördelar med hjälp av innovation kopplat till pris och prissättning?

FAKTA

TID
Torsdagen den 3 mars kl. 8.30-11.00 (frukost serveras från kl. 8.00)

PLATS
EFL, Scheelevägen 15b, Lund

MER INFO
kontakta Cathrin Cronqvist
cathrin.cronqvist@efl.se
046-222 68 40

ANMÄLAN
ann-mari.nilsson@efl.se

Efl