Extrema åsikter på arbetsplatsen – möjligheten att säga upp i relation till åsikts- och föreningsfrihet

På Hot Spot-träffen den 13 februari diskuterar vi anställda med extrema åsikter och dina möjligheter som arbetsgivare.

Ebba Walberg Snygg, advokat och arbetsrättsspecialist på Moll Wendén advokatbyrå

Har du anställda med extrema åsikter eller vill du undvika att få in dem? Kanske kommer åsikterna inte till uttryck på arbetsplatsen, men det medarbetaren gör på fritiden kan ändå påverka arbetsmiljön och företagets varumärke.

Vill du lära dig mer om hur du som arbetsgivare kan tackla situationer relaterade till anställda och arbetssökande med extrema åsikter? Exempelvis; Kan man säga upp eller omplacera en anställd på grund av dennes åsikt?

Ebba Walberg Snygg, advokat och arbetsrättsspecialist på Moll Wendén advokatbyrå, kommer att ge dig värdefulla insikter, praktiska råd och tips om vad du som arbetsgivare behöver tänka på ur juridisk synvinkel om ni hamnar i en situation där ni behöver hantera en extremist.

Nätverksträffen leds av Stefan Sveningsson från EFL och som vanligt är det ni som sätter extra krydda på träffarna med era erfarenheter och diskussioner. Så fundera gärna kring vilka frågor ni vill ta upp under förmiddagen.

FAKTA

TID
13 februari kl 9.00-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lokal meddelas i anslutning till träffen.

MER INFO
Kontakta Anna Sjöberg Petersson:
anna.sjoberg_petersson@efl.se
046-222 68 41

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl