Hur bygger vi tillit i våra internationella team?

En Hot Spot-nätverksträff om interkulturellt ledarskap och kommunikation

Nyckeln till ett framgångsrikt team är ofta tillit. Men hur bygger vi tillit i ett internationellt team där värderingar och perspektiv skiljer sig åt?

Med interkulturell kompetens (CQ) kan vi navigera rätt i en alltmer globaliserad värld. Svensk affärskultur kännetecknas dels av hög tillit, dels av att vi förlitar oss på fakta mer än relation. För att dra nytta av internationell mångfald måste vi lära oss att bygga tillit på olika sätt beroende på medarbetarnas förväntningar och syn på ledarskap, feedback, formalitet etc.

En viktig aspekt i att skapa tillit handlar om interkulturell kommunikation. På Hot Spot-träffen den 3 oktober kommer vi att visa hur olika värderingar påverkar vår kommunikation och våra förväntningar kring tillit.

Christina Rundcrantz, Better Business International, har arbetat med interkulturell kommunikation och ledarskap i ca 20 år, för några av Sveriges största internationella företag. Hon delar med sig av verktyg, teorier och exempel på kulturkrockar i affärslivet.

Nätverksträffen leds av Stefan Sveningsson från EFL och som vanligt är det ni som sätter extra krydda på träffarna med era erfarenheter och diskussioner. Så fundera gärna kring vilka frågor ni vill ta upp under förmiddagen.

FAKTA

TID
3 oktober kl 9-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund. Lokal meddelas i samband med träffen.

MER INFO
Kontakta Sophia Engleson:
sophia.engleson@efl.se
046-222 68 45

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl