Vägen framåt för näringslivet i Sverige

Nya förutsättningar har skapat en ny väg framåt för näringslivet i Sverige. På vår Hot Spot den 23 april ger Svenskt Näringsliv, medlemmar i EFL:s företagsnätverk, sin syn på ett näringsliv i ny skepnad.

Pandemin har blivit en påminnelse om betydelsen av europeisk samverkan och den gemensamma inre marknaden. Stängda gränser mellan Europas länder ger ingen mersmak. Sverige är ett land som har stort beroende av den inre marknaden och ett EU som frihandelns försvarare. Kräver det att Sverige skaffar sig en tydligare EU-agenda och axlar en mer drivande roll än vi gjort tidigare?

I takt med att den internationella konkurrensen ökar, så ökar behovet av stärkta villkor för företag i Sverige för att kunna hävda sig i den konkurrensen. Svenskt Näringsliv ser ett växande behov av reformer som skapar en mer flexibel arbetsmarknad, stimulerar investeringar och gör utbildningsväsen­det mer anpassat till näringslivets behov. Kan de svenska företagens teknologi och förändringstakt vara en tillgång i den globala utmaningen med klimatomställningen? Och vad ställer det i så fall för krav på hur politiken ser på klimatomställningen? Ser man det som en global utmaning som kräver innovationer, teknisk utveckling och samarbete eller som ett nationellt område för symbolpolitik.

 

Carina Centrén, Anna Stellinger och Jens Hedström

 

Med utgångspunkt i det internationella kommer Anna Stellinger, chef för avdelningen internationella och EU-frågor att ge bilden av näringslivet internationellt. Anna har bl.a. varit generaldirektör för Kommerskollegium och har mångårig erfarenhet av EU-frågor från myndigheter och tankesmedjor i Sverige och Frankrike. Jens Hedström, som är chef för regionverksamheten och tidigare chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor och varit vd i NNR (Näringslivets regelnämnd), tar oss vidare till det nationella och Carina Centrén, regionchef Skåne ger bilden av länets näringsliv.

FAKTA

TID
23 april, kl 9-11

PLATS
Digitalt

MER INFO
Kontakta Andreas Olsson:
andreas.olsson@efl.se
046-222 68 47

ANMÄLAN
event@efl.se

EFL:s Hot Spot-träffar erbjuds i samarbete med:

Efl