Varumärken som identitetsskapare

– Hur unga människor utvecklar sin varumärkeskoll genom sociala medier

Vid denna Ex Ante Marknadsträff tar vi upp unga människors förståelse för varumärken och hur de utvecklar sin varumärkeskunskap. En kunskap som är viktig för unga eftersom deras identitetsbyggande till stor del baseras på valet, kombinationen och konsumtionen av en sammansättning av varumärken. På olika internetsajter, på bloggar och via twitter pågår ständigt dialoger där man utvecklar sin ”varumärkeskoll”. Byxor från Cheap Monday, väska från Gucci och parfym från DKNY signalerar en viss stil.

  • Men vem sätter stilen? Vilka symbolbetydelser har olika varumärken och hur sker inlärningen?
  • Var sker diskussionerna och vilken inverkan kan dessa diskussioner ha på varumärkens faktiska varumärkesimage?
  • Hur kan sociala medier användas som marknadsundersökningsverktyg?

Jon Bertilsson presenterar sin senaste forskning i ämnet varumärken och de teorier han har kommit fram till. Jon är Ekonomie Doktor och undervisar i marknadsföring vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Efl