EFL Leading Change - utbildning i förändringsledarskap

Leading Change

Framgångsrikt förändringsledarskap

I Leading Change utvecklar du dig själv som förändringsledare och får tillgång till nya perspektiv och förståelsemodeller kring organisation, ledarskap och förändring.

Du skapar en större trygghet i att navigera och agera i komplexa förändringsprocesser genom konkreta verktyg och metoder och skapar lärande genom att göra, reflektera och utbyta erfarenheter.

Kursstart: 16 oktober 2024

Plats: Lund

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss, välkommen!

Fyll i din intresseanmälan


Vad säger tidigare deltagare?
……

Linda Jonasson Häll från VA SYD om Leading Change

Se hel intervju med Linda Jonasson Häll, där hon delar med sig av sina upplevelser av Leading Change >>


Uppbyggnad och innehåll

Programmet består av totalt 9 heldagar uppdelat på 3 moduler á 3 sammanhängande heldagar i internatform.

Leading Change tar utgångspunkt i EFL:s IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare både nya kunskaper och nya förhållningssätt samt praktiska verktyg och metoder som du enkelt kan omsätta i din vardag.

I det här programmet kommer du att reflektera över dina egna beteenden, antaganden och fallgropar och utforska nya förhållningssätt. Vi kommer att diskutera förändringsledning med fokus på såväl individ och grupp som på organisationsnivå baserat på aktuell forskning inom psykologi, sociologi och organisationsteori.

Vi kommer bland annat beröra följande teman:

  • Självinsikt
  • Förändringspsykologi
  • Motstånd mot förändring
  • Roller för förändringsledning
  • Struktur och kultur
  • Lärande i organisationer


Programteam

Thekla Schneede - Leading Impact modulansvarig

Thekla Schneede

Thekla Schneede är legitimerad psykolog som arbetar med grupp- och ledarutveckling och stödjer organisationer i förändring. Thekla är bland annat verksam i vår managementutbildning Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program och våra företagsanpassade utbildningar.

 

Nadja Sörgärde - Leading Impact modulansvarig

Nadja Sörgärde

Nadja Sörgärde är lektor vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet där hon undervisar inom organisation och ledarskap. Hon har forskat på förändringsprocesser inom olika typer av organisationer, med fokus på kultur, identitet och motstånd. Hennes senaste bok är Managing Change in Organizations (2023, med Stefan Sveningsson). 

Efl