3/2: Visselblåsarlagen – vilka krav ställs på bolag med minst 50 anställda?

Vad innebär de nya kraven på visselblåsarfunktion för er som bolag? Hur ska ni göra för att lyckas med införandet? På årets första Hot Spot står vårt medlemsföretag advokatfirman Delphi som värdar. Under denna förmiddag kommer du att få lagstiftningen förklarad för dig, exempel på vilka typfall som kan rapporteras i en visselblåsarkanal och hur de ska hanteras.