30/3 Alumniträff: NIBE:s framgångsrika förvärvshistoria

På alumniträffen den 30 mars får vi en inblick i hur NIBE-koncernen framgångsrikt arbetar med sin förvärsprocess, förvärvsstrategier, samt integration av förvärvade bolag. Även Delphi, som under många år varit NIBE:s rådgivare i dessa frågor, bidrar med sina erfarenheter.